Kupčinskas Kazys

gimė 1916 10 04 Parausių km., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. 1940-42 dirbo Finansų ministerijos Taupomųjų

Asmenybės

Girdauskas Juozas

gimimo data nežinoma – mirė 1941 Vilniuje. 1923-26 mokėsi Vilkaviškio „Žiburio” gimnazijoje. 1928 06 25

Asmenybės

Domanta Jonas

gimė 1918 04 21 Vilkaviškyje, mirties data nežinoma. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 1939 m. baigė Kėdainių

Delininkaitis Matas

Nuo 1933 08 11 LŠS narys. Vokiečių okupacijos pradžioje dirbo Vilkaviškio rajono kriminalinės policijos viršininku.

Asmenybės

Dėdinas Juozas

gimimo data nežinoma – mirė 199 03 JAV. Nuo 1935 08 01 tarnavo geležinkelio policijoje

Čekauskas Alfonsas

gimė 1916 09 05 Virbalio miestelyje, Vilkaviškio aps. Baigė Kybartų gimnaziją. 1938 07 01 paskirtas

Asmenybės

Brundza Juozas Antanas

gimė 1915 07 27 Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps – mirė 1996 12 22

Baltrušaitis Vladas

gimė 1912 07 14 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.. Baigė Kauno „Aušros” berniukų gimnaziją, įstojo į VDU

Staugaitis Lukas

gimė 1838 02 07 – mirė 1913 08 01. Gimė Ramoniškių kaime. Baigė Seinų kunigų

Unguraitis Jonas

Gimė 1905 Žaliašarkių k., Žvirgždaičių vlač.- mirė 1985. Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio” gimnazijoje. Lietuvos universitete studijavo

Asmenybės

Spranaitienė Irena

Gimė 1942 02 19 Biliūnų kaime, Vilkaviškio r.. Vilniaus universitete įgijo istorikės specialybę. Nuo 1962

Treideris Romas

Gimė 1931 08 16 Lauckaimyje, netoli Naumiesčio. Inžinierius, kraštotyrininkas. Baigė Kauno politechnikos institutą, dirbo profesinio-techninio

Mureikienė Nijolė

gimė 1956 07 13 Vilkaviškio raj., Stirniškių k. Baigė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. VU

Asmenybės

Čekauskas Vladas

gimė 1897 04 22 Paršeliuose, Pilviškių vls., Marijampolės aps – mirė 1943 10 27 Štuthofe.

Asmenybės

Puodžiūnas Kazys

gimė 1908 03 02 Pajevonyje, Vilkaviškio aps. – mirė 1946 01 20Pakirsnių km., Rudaminos vls.,

Asmenybės

Ališevičius Pijus

gimė 1912 05 30 Pajevonyje, Vilkaviškio aps. Mokėsi Vištyčio mokykloje, Vilkaviškio J.Basanavičiaus gimnazijoje. 1935 06

Asmenybės

Sunklodaitė Agnė

Gimė 1972 m. vasario 29 d. Vilniuje. 1995m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro studijas

Asmenybės

Janulaitis Kostas

  Kostas Janulaitis gimė 1927 m. sausio 27 d. Vilkaviškio valsčiuje, Starkų kaime – mirė

Asmenybės

Slušnys Linas

Gimė 1968 m. kovo 17 Vilkaviškyje. 1986 m. baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą (šiuo metu

Asmenybės

Kynas Kostas

(g. 1951 m. spalio 24 d. Pančekiai, Vilkaviškio rajonas) – žurnalistas, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. 1968 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą, o 1974 m. Vilniaus V. Kapsuko

Asmenybės

Grakavinas Algimantas

gimė 1949 07 02 Kunigiškių k., Ukmergės r. – poetas, politinis ir visuomenės veikėjas. 1982

Comments are closed.

Close Search Window

Warning: Undefined array key "path" in /home/etskis/domains/etnografijavilkaviskis.lt/public_html/wp-content/plugins/jet-smart-filters/includes/filters/manager.php on line 67