[gimė 1838 02 07 – mirė 1913 08 01]. Gimė Ramoniškių kaime. Baigė Seinų kunigų seminariją. Kunigavo Zapyškyje, Lukšiuose, Griškabūdyje, Aukštojoje Panemunėje, Alvite, Didvyžiuose, Mozūrų Barglove. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Gižuose. 1888 m. išleido ir naujai pertvarkė Motiejaus Brundzos pradžiamokslį „Lietuwiszkas elementorius dėl mažu Waikeliu, o labiausiai dėl augusiuoju”. 1888-1905 m. išėjo net 18 jo leidimų. Šį elementorių bemaž ištisai sudarė poteriai, maldos, kurių kalba buvo gerokai pasenusi, su daugybe svetimybių. Palaidotas Gižuose.

Šaltiniai:

  1. Literatūrinis Šakių kraštas: informacinis leidinys/ [Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka]; [sudarytojai L. Eringienė, I. Jonuškienė, O. Jasinskienė, N. Mureikienė, R. Višinskaitė]. – Šakiai: [Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka]; Kaunas: V3 studija, 2022 ([Kaunas]: Regrafas). – 335, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 24 cm.
(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window