by

Bartninkų koplyčia su kryžiumi

Autorius nežinomas. XIX a. pradžia. Geležis. H apie 150. Vietinio kalvio darbo lotyniškų proporcijų kryžius užbaigia šventoriaus rytų dalyje...

by

Paminklas Žiūrių kaime

Pilviškių seniūnija, Vilkaviškio r. sav. Paminklas Žiūrų ežero prieigose 1950 m. birželio naktį iš 22 į 23 d. kautynėse su Marijampolės aps. MGB...

by

Švč. Mergelės Marijos statula (Vištytis)

Vištytis, Vilkaviškio r. sav. Vištyčio parapijos klebonas Kazimieras Montvila Trijų kelių (Kalvarijos, Pavištyčio ir Vištyčio) kryžkelėje pastatė...

by

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra maždaug  pusiaukelėje tarp Marijampolės ir Vilkaviškio, netoli kelio, vedančio Lietuvos – Rusijos...

by

Gauronskių koplyčia-mauzoliejus

Koplyčia stovi Antrajame pasauliniame kare sunaikintos Alvito Šv. Onos bažnyčios šventoriuje. Kol statoma naujoji bažnyčia, ją atstoja koplyčia su...

by

Gražiškių Šv. Arkangelo bažnyčia

Važiuojant Kalvarijos link tiek nuo Vilkaviškio (apie 20 km. į pietus), tiek nuo Vištyčio pusės ant kalvos stovi  Gražiškių Šv. arkangelo...

by

Keturvalakių koplyčia

Ji stovi miestelio centre, šalia Keturvalakių bažnyčios, buvusio šventoriaus pietrytiniame kampe. Išlikęs šventoriaus akmeninės tvoros fragmentas....

by

Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Pirmoji koplyčia minima nuo 1765 m. 1786 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia, kuri karo metu sudegė. 1848 m. kunigas A. Šipaila pastatė mūrinę varpinę,...

by

Mažučių koplyčia

Iki II Pasaulinio karo Mažučių kaime stovėjo medinė koplytėlė, su iškelta ant stogo saule ir žalčių pavidalo spinduliais. Prie jos stovėjo medinis...

by

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia

Bažnyčia stovi miesto pietvakarinėje dalyje prie gatvių sankryžos, pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę. Klebono S. Čepulio rūpesčiu pagal...

Close Search Window
Uždaryti