AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Paliutis Algimantas (slapyvardis – Dikas)

gimė 1927 Kybartų k., Būdviečio vls., Seinų aps. – žuvo 1949 08 07 Kuzabiškės miške. 1944 m. iš Lazdijų gimnazijos išėjo partizanauti. Nuo...

AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Kupčinskas Kazys

gimė 1916 10 04 Parausių km., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. 1940-42 dirbo Finansų ministerijos Taupomųjų kasų valdyboe, vėliau –...

by

Girdauskas Juozas

gimimo data nežinoma – mirė 1941 Vilniuje. 1923-26 mokėsi Vilkaviškio „Žiburio” gimnazijoje. 1928 06 25 baigė Marijampolės Rygiškių...

by

Domanta Jonas

gimė 1918 04 21 Vilkaviškyje, mirties data nežinoma. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 1939 m. baigė Kėdainių aukštesniąją...

AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Delininkaitis Matas

Nuo 1933 08 11 LŠS narys. Vokiečių okupacijos pradžioje dirbo Vilkaviškio rajono kriminalinės policijos viršininku. 1942 03 03 07 gestapo suimtas....

by

Dėdinas Juozas

gimimo data nežinoma – mirė 199 03 JAV. Nuo 1935 08 01 tarnavo geležinkelio policijoje Virbalio geležinkelio stotyje. Sovietų Sąjungai okupavus...

AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Čekauskas Alfonsas

gimė 1916 09 05 Virbalio miestelyje, Vilkaviškio aps. Baigė Kybartų gimnaziją. 1938 07 01 paskirtas Finansų ministerijos Prekybos departamento Klaipėdos...

by

Brundza Juozas Antanas

gimė 1915 07 27 Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps – mirė 1996 12 22 Blumintone, Indianos valst.. 1931 m. baigė Pilviškių vidurinę...

AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Baltrušaitis Vladas

gimė 1912 07 14 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.. Baigė Kauno „Aušros” berniukų gimnaziją, įstojo į VDU Teisių fakulteto Ekonomijos...

AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Staugaitis Lukas

gimė 1838 02 07 – mirė 1913 08 01. Gimė Ramoniškių kaime. Baigė Seinų kunigų seminariją. Kunigavo Zapyškyje, Lukšiuose, Griškabūdyje,...

Close Search Window
Uždaryti