by

Koplytstulpis poetei Salomėjai Nėriai

2021 m. lapkričio 13-ąją prie Vilkaviškio viešosios bibliotekos buvo atidengtas paminklas-koplytstulpis, menantis poetę Salomėją Nėrį. Pastatyti S....

by

Paminklas „Bolševizmo aukoms atminti 1940-1952“

Paminklas „Bolševizmo aukoms atminti 1940-1952“ pastatytas 1990 m. birželio mėn. keturvalakiečio Kęstučio Melniko iniciatyva. Ant paminklo iškaltas...

by

Paminklinė lenta Vilkaviškio geležinkelio stotyje

2014 m. birželio 14 d. atidengta paminklinė lenta Vilkaviškio geležinkelio stotyje. Lentoje užrašyta „1991 m. birželio 14 d., 1945, 1947-1949 ir 1951...

by

Simbolinis Tremtinio kapas

Simbolinis Tremtinio kapas Vilkaviškio miesto kapinėse. Pašventintas 1989 m. birželio 13 d. _____...

by

Skausmo kalnelis negrįžusiems Vištyčio krašto tremtiniams atminti

Simbolinis kryžius pastatytas 1990 m. Kapas, kuriame supilta žemė, atvežta iš negrįžusių tremtinių tėviškių. Mažuosius kryžius pastatė...

by

Koplytstulpis Vilkaviškio krašto knygnešiams

Koplystulpis su įrašu „Vilkaviškio krašto knygnešiams atminti. A. Karuža, M. Kačergius, M. Baltūsis, J. Rimša, J. Navickas, P. Oleka, P....

by

Paminklas stalinizmo aukoms atminti

Akmeninis paminklas su įrašu „Stalinizmo aukoms atminti. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio skyrius. 1995 m.“ Pastatytas...

by

Kryžiai Budavonės kankiniams

1941 06 22 bolševikų žiauriai nužudytiems kunigams: Vaclovui Balsiui, Jonui Petrikui ir Justinui Dabrilai Budavonės miške. Budavonės miške, kankinimo...

by

Paminklas tremtiniams Vilkaviškio geležinkelio stotyje

1991 m. birželio 13 d. Vilkaviškio geležinkelio stotyje iškilo kryžius – kančios ir vilties simbolis. 1992 m. vasario 16 d. Vilkaviškio...

by

Kryžius Tėvo J. Bružiko misijoms atminti

Pastatytas 1942 m. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje. Autorius Jonas Paliokas. Restauruota apie 1970 m. Dažnai...

Close Search Window
Uždaryti