by

Paminklas „Bolševizmo aukoms atminti 1940-1952“

Paminklas „Bolševizmo aukoms atminti 1940-1952“ pastatytas 1990 m. birželio mėn. keturvalakiečio Kęstučio Melniko iniciatyva. Ant paminklo iškaltas...

by

Skausmo kalnelis negrįžusiems Vištyčio krašto tremtiniams atminti

Simbolinis kryžius pastatytas 1990 m. Kapas, kuriame supilta žemė, atvežta iš negrįžusių tremtinių tėviškių. Mažuosius kryžius pastatė...

by

Koplytstulpis Vilkaviškio krašto knygnešiams

Koplystulpis su įrašu „Vilkaviškio krašto knygnešiams atminti. A. Karuža, M. Kačergius, M. Baltūsis, J. Rimša, J. Navickas, P. Oleka, P....

by

Paminklas stalinizmo aukoms atminti

Akmeninis paminklas su įrašu „Stalinizmo aukoms atminti. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio skyrius. 1995 m.“ Pastatytas...

by

Kryžiai Budavonės kankiniams

1941 06 22 bolševikų žiauriai nužudytiems kunigams: Vaclovui Balsiui, Jonui Petrikui ir Justinui Dabrilai Budavonės miške. Budavonės miške, kankinimo...

by

Paminklas tremtiniams Vilkaviškio geležinkelio stotyje

1991 m. birželio 13 d. Vilkaviškio geležinkelio stotyje iškilo kryžius – kančios ir vilties simbolis. 1992 m. vasario 16 d. Vilkaviškio...

by

Kryžius Tėvo J. Bružiko misijoms atminti

Pastatytas 1942 m. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje. Autorius Jonas Paliokas. Restauruota apie 1970 m. Dažnai...

by

Koplytstulpis Ožkabaliuose

Ant koplytstulpio įrašas „DROBĖ 1991 11 23“, pastatytas Ožkabaliuose  dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje. Autorius Saulius Lampickas....

by

Stogastulpis Ožkabaliuose

Stogastulpis dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose. 1975 m., pastatytas pagal architekto V. Gabriūno projektą. Restauruotas 1985 m....

by

Piliakalnių kaimo kryžius

Ant kryžiaus įrašas „1990 m.“ Autorius Antanas Kubilius. Šaltiniai1.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai / sudarytoja...

Close Search Window
Uždaryti