2013 birželio mėn. pašventintas paminklas šio krašto šviesuoliui kunigui Jonui Burduliui. Anuomet į Bartninkus atkeltas jaunas kunigas J. Burdulis spinduliavo dvasine šviesa. Jis pranoko daugelį savo amžininkų, klusniai prisitaikiusių prie žeminančios pavergtos tautos padėties, giliai suvokė žmogaus gyvenimo prasmę, dvasininko misiją. Kilnią idėją pastatyti paminklą kunigui J. Burduliui įgyvendino Bartninkų parapijos klebonas Alvydas Dvareckas. Paminklo autorius – architektas Valentinas Medelis.


Šaltiniai:

  1. Bartninkų seniūnija/ [iš asmeninio albumo foto pateikė: Valdas Šuliauskas, Alius Saukaitis, Birutė Banackienė, Asta Ivanauskienė, Vilma Čėsnienė. – [Marijampolė]: Piko valanda, [s.a.]. – 36 p. – UDK 908(474.5)
  2. Knyga atspindi turiningą krašto istoriją ir aktyvių kaimo bendruomenių veiklą / Kristinos Auksoraitienės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2020, vas. 4, p. 8.
  3. Bartninkai – kalvotosios Suvalkijos perlas. Prieiga internete http://www.msavaite.lt/bartninkai-kalvotosios-suvalkijos-perlas/
  4. Bartninkų bažnyčios šventoriaus koplyčia. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Bartnink%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dios_%C5%A1ventoriaus_koply%C4%8Dia
  5. Birgelis, S. Kelionė po Sūduvos dvarus. Bartninkai. 2019. Prieiga internete https://punskas.pl/is-praeities/kelione-po-suduvos-dvarus-bartninkai/
  6. Knyga atspindi turiningą krašto istoriją ir aktyvių kaimo bendruomenių veiklą. 2020. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=56367
  7. Paliulytė-Paškauskienė, P. Iš krašto istorijos. 2013. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=28130
  8. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/bartninku-seniunija/
(Visited 34 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window