Vincas Žemaitis (gimęs 1896 m. lapkričio 21 d. Andriškiuose, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1983 m. vasario 15 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos miškininkas, etnologas, visuomenės veikėjas. Jo gimtojo namo vietai Andriškiuose pažymėti, 1999 m. gegužės 28 d. buvo pašventintas paminklinis akmuo, kuris, vertybių apsaugos departamento įsakymu, buvo įrašytas į LR kultūros vertybių registrą. 2013 m. rugpjūčio 18 d. greta paminklinio akmens buvo pašventintas kryždirbio Albino Alkevičiaus sukurtas Žemaičių giminės kryžius.

Šaltiniai:

  1. „Valstybės žinios”, 2005 m. gegužės 14 d., Nr.61, p. 128-6.
  2. Šaknys, Bernardas. „Įamžintas Vinco Žemaičio atminimas”. XXI amžius: 2016 m. vasario 19 d. Nr. 7
  3. Žilinskas, Antanas. „Pašventintas Andriškių Žemaičių giminės kryžius”. XXI amžius: 2013 m. spalio 4 d. Nr. 36.
  4. Nenėnienė, B. Takas į V.Žemaičio tėviškę Andriškiuose neužželia. 2009. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=14036
  5. Vincas Žemaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_%C5%BDemaitis
  6. Vincas Žemaitis. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-zemaitis/
  7. Vincas Žemaitis. Prieiga internete https://lietuvai.lt/wiki/Vincas_%C5%BDemaitis
(Visited 26 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window