1938 m. birželio 2 d., 12 val. 15 min. įvykusi lėktuvo katastrofa – tai vienas šiurpiausių ketvirto dešimtmečio pabaigos aviacijos įvykių, sukrėtusią ne tik Vilkaviškio kraštą, bet ir visą Lietuvą
Tą dieną lakūnams J.Vidūnui ir J. Vilkaičiui buvo duotas uždavinys žvalgomuoju lėktuvu ANBO-69 atlikti skridimą ir iš oro nufotografuoti Bartninkus. Tai daryti reikėjo kiek įmanoma mažesniame aukštyje. Lėktuvo pilotai gilinosi į užduotį ir nepastebėjo žemės nelygumų. ANBO-69 skrisdamas vos kelių metrų aukštyje atsimušė į kalvelę ir sudužo. Abu lakūnai žuvo.
Pilotas J. Vidūnas buvo kilęs iš Veršių kaimo prie Leipalingio (Lazdijų r.). 1935 m. baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją įstojo aspirantu į Kauno karo mokyklą. Vėliau stažavosi karo aviacijoje, o gavęs jaunesniojo leitenanto laipsnį buvo paskirtas lakūnu mokiniu į 2-ąją oro eskadrilę.
Antrasis pilotas J. Vilkaitis gimė 1916 m. vasario 16 d. Bartninkuose. Baigęs gimnaziją Marijampolėje, kitais metais buvo priimtas į Kauno puskarininkių mokyklos mechanikos skyrių. 1937 m. spalio pabaigoje jaunuolis išlaikė karo lakūno egzaminus, tarnavo 2-ojoje eskadrilėje. Lėktuvo katastrofa įvyko, galima sakyti, jo tėviškėje. Gimtoji sodyba buvo graži, į kairę kelio pusę atsisukusi sodu ir klėtimi raudonų čerpių stogu.
Žmonės pasakojo, jog prieš tą nelaimę lakūnai kieme stovinčiai Vilkaičių šeimai numetė smėlio pripiltą maišelį su prisegtu rašteliu: „Matėte, ką mes esame išmokę.“
Pilotą J. Vidūną palaidojo jo tėviškėje, o J. Vilkaitį – Bartninkuose. Laidotuvės buvo labai iškilmingos. Iš Kauno su paradinėmis uniformomis atvyko Lietuvos karo aviacijos kariūnai. Darnia rikiuote eidami jie nešė karstą, sakė atsisveikinimo kalbas, iššovė pagarbos salves.
Ant J. Vilkaičio kapo buvo pastatytas kryžius, sudėtas iš dviejų propelerių.
Aviakatastrofą Bartninkuose ir dabar primena prie kelio stovintis paminklas, pastatytas praėjus metams nuo katastrofos (1938 m.) su užrašu: „Čia žuvo 1938.VI.2 lėktuvo avarijoj Lietuvos karo lakūnai: j. ltn. Jonas Vidūnas, j. psk. Juozas Vilkaitis.“

Šaltiniai:

  1. Vosylienė, Česlova. Nesėkmingas lakūnų skrydis ties Bartninkais/ Česlova Vosylienė; Laimos Vabalienės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Iš praeities – dabarčiai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, liep. 30, p. 5.
  2. Kačergius, G. Bartninkų tragedija. 2020. Prieiga internete https://www.plienosparnai.lt/page.php?1518
  3. Vosylienė, Č. Nesėkmingas lakūnų skrydis ties Bartninkais. 2019. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=53967

 

(Visited 77 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window