[gimimo data nežinoma – mirė 199 03 JAV]. Nuo 1935 08 01 tarnavo geležinkelio policijoje Virbalio geležinkelio stotyje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 11 01 atleistas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV. Susituokė 1937 su Vale Dervojedaite (g. 1909). Augino dukterį Ireną (1939).

Šaltiniai:

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė – Birutė Kulnytė … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2015. – 10 t.: iliustr., faks., portr.; 29 cm. – (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka). – T. 9 /Vilnius: Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2013 (Vilnius: Spauda). – 512 p.: iliustr., faks., portr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Skiriama Lietuvos kariuomenės 95-mečiui.
(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window