[gimė 1927 Kybartų k., Būdviečio vls., Seinų aps. – žuvo 1949 08 07 Kuzabiškės miške]. 1944 m. iš Lazdijų gimnazijos išėjo partizanauti. Nuo 1945 buvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio (būrio vadas Jurgis Ptakauskas, slap. Liepa), veikusio Pūščios miške, partizanas. 1945 12 15 dalyvavo Merkinės mūšyje. 1947 10 20 paskirtas Vytenio tėvūnijos štabo viršininku, kartu ir vado Jurgio Ptakausko pavaduotoju. 1947 09 24-25 dalyvavo visuotiniame Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydyje, sušauktame apygardos vado Adolfo Ramanausko (slap. Vanagas). 1949 08 07 kovoje su okupantų kariuomene kartu su Feliksu Jarmalavičiumi (slap. Kielė) žuvo Kuzabiškės miške, Kapčiamiesčio ir Liepalingės vls. ribų sankirtoje. Kūnai niekinti Kapčiamiestyje, palaidojimo vieta nežinoma. 2012 09 10 pripažintas kariu savanoriu ir 2012 08 28 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties). Apdovanotas Narsumo ir Uolumo juostelėmis (1946).

Šaltiniai:

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė – Birutė Kulnytė … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2015. – 10 t.: iliustr., faks., portr.; 29 cm. – (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka). – T. 9 /Vilnius: Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2013 (Vilnius: Spauda). – 512 p.: iliustr., faks., portr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Skiriama Lietuvos kariuomenės 95-mečiui.
(Visited 8 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window