[gimė 1916 10 04 Parausių km., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps]. 1940-42 dirbo Finansų ministerijos Taupomųjų kasų valdyboe, vėliau – Kooperatyvų sąjungoje vyr. buhalteriu. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje nuo 1944 08 dirbo skyriaus viršininku. LSSR taupomųjų kasų ir valst. kredito valdyboje Vilniuje. NUo 1946 m. mokytojavo Kauno finansų kredito technikume. Apdovanotas medaliu „Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941-1945 m.”.

Šaltiniai:

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė – Birutė Kulnytė … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2015. – 10 t.: iliustr., faks., portr.; 29 cm. – (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka). – T. 9 /Vilnius: Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2013 (Vilnius: Spauda). – 512 p.
(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window