by

Vaišvilų dvaras

Baltai tinkuoti dvaro rūmai, stovintys vakarinėje kelio Virbalis – Pajevonys pusėje (apie 300 m nuo kelio) yra gerai matomi iš visų pusių. Į sodybą...

by

Vembrių (Lakštučių) dvaras

Pirmąkart Pavembrių kaimas paminimas 1617 m. Lankeliškių parapijos bažnytinėje knygoje. Dvaras turėjo atsirasti vėliau. Ir kaimas, ir dvaras...

Dvarai

by

Vilkabalių dvaras

Dvaras, tikėtina, buvo įkurtas XIX a. pradžioje, prūsmečiu, ir tada priklausė totorių kilmės generolui Baranauskui. Apie 1827 m.  Vilkabalio dvarą...

by

Vilkupių dvaras

Kelyje Kybartai – Kudirkos Naumiestis, maždaug aštuntame kilometre, yra Vilkupių gyvenvietė. Senovėje buvo rašoma, kad ją nuo Vilkaviškio skiria...

by

Vinkšnupių dvaras

Praeityje Vinkšnupiai garsėjo čia gyvenusiais totoriais, turėjusiais net ir savo mečetę (totorių kapinės su išlikusiais originaliais antkapiais –...

by

Vilkaviškio dvaras

Istorikas J. Totoraitis, teigia, kad neįvardintame 1660 m. mokesčių sąraše šalia keleto tenutų minimas ir Vilkaviškio tenutas, t.y. didžiajam...

by

Paražnių dvaras

Šis dvaras buvęs keliaujant iš Kybartų į Kudirkos Naumiestį, pravažiavus Vilkupius, kirtus Širvintos upę, į dešinę vedančiu kaimo keleliu. Prie...

by

Šukių (Juozupavo) dvaras

XX a. pradžioje Šukių dvarolaukai užėmė 753 margus. Dvarą valdė beveik vieni žydai, gyvenę ne jame, o aplinkiniuose miesteliuose. 1910 m. jo...

by

Patilčių dvaras

Patilčių kaimas pirmą kartą paminimas 1637 m. Jame senais laikais gyventa totorių. Atrodo, kad vienas iš jų – Baranovskis – dvare karaliaus...

by

Šūklių dvaras

3 km į vakarus nuo Žaliosios gyvenvietės, Širvintos ir Šeimenos santakoje, 9 ha sulaukėjusiame parke stovi Šūklių dvaro sodybos pastatai. Legendos...

Close Search Window
Uždaryti