[gimė 1895 05 25 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1984 12 Ilinojaus valstijoje (JAV)] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1911 m. baigė Marijampolės g-ją, 1915 m. – Maskvos technikos mokyklą. 1916 01 16 mobilizuotas  Rusijos kariuomenę, baigė karo mokyklą. Dalyvavo I pasaul. karo kautynėse prie Molodečno, Kovelio. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 02 23 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919 09 28 paskirtas karininku į 2 pėst. pulką. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. Nuo 1925 m. tarnavo policijoje. 1940 07 13 NKVD suimtas ir kalintas Vilniuje. 1941 06 24 deportuojamas į Rusiją Vilniaus geležinkelio stotyje pabėgo iš traukinio.

1941 – 1943 buvo Vilniaus ir Trakų aps. ryšininkas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 – 1946 Rėgensburgo perkeltųjų asmenų stovyklos policijos vadas. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1920), Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1931), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Šaulių žvaigždės ordinu (1921) ir Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1930), Svastikos ordinu (1933).

Šaltiniai:

  1. Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. – Vilnius: Lodvila, 2012. – 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
  2. Bronius Draugelis. Prieiga internete http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=60273409
(Visited 33 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window