[gimė 1904 10 19 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1944 06 09] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio g-ją. 1923 10 26 įstojo į Karo mokyklą. 1925 09 17 ją baigė leitenanto laipsniu. 1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus. 1933 11 20 – į kapitonus. 1934 04 01 paskirtas 5 pėst. pulko kuopos vadu. 1937 10 25 paskirtas 5 pėst. pulko adjutantu. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 5 pėst. pulke I sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 24 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulko prieštankinės baterijos vadu. 1941 06 14 Pabradės poligone suimtas, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams. Išvežtas į Taišetlagą, Irkutsko sr. Sušaudytas Taišetlage. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937) ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3:. – 2003. – 399, [1] p.
  2. Zabielskas, V. Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos/ Vytautas Zabielskas. – Vilnius: [V. Zabielskas], 2021 (Vilnius: Spauda). – 503, [1] p.: iliustr., portr.; 25 cm
(Visited 2 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window