[gimė 1908 09 23 Bardauskų k., Vilkaviškio aps. – 1997 08 17] – pedagogė, vertėja. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono g-joje, Kauno un-te, kurį baigė 1933 m. Dirbo pedagoginį darbą Marijampolės, Kauno ir Vilniaus mokyklose. Dar nebaigusi universiteto, jau dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Vėliau, pasitobulinusi Grenoblyje, mokė lietuvininkus prancūzų kalbos. Vertė Aleksandro Diumos ir Aleksandro Ostrovskio kūrinius, sudarinėjo vadovėlius, recenzavo knygas. Pažinojo ir bendravo su Vaižgantu, Salomėja Nėrimi, Petronėle Orintaite, Kaziu Boruta, Vincu Krėve – Mickevičiumi, Vincu Mykolaičiu – Putinu, Kaziu Inčiūra ir daugeliu kitų to meto meno žmonių. Pasakoti mokėjo gyvai, vaizdingai, su ironijos gaidele. Tuo, žinoma, patraukė visus, kurie aplankydavo jau garbaus amžiaus mokytoją, išėjusią į pensiją. Jos auklėtinės buvo Teta Beta – Bernadeta Lukošiūtė ir aktorė Rūta Staliliūnaitė. Susirašinėjo su Aldona Liobyte.

Šaltiniai:

  1. Liobytė, Aldona. Aldona Liobytė (1915-1985): korespondencijos fragmentai/ sudarytojos: Giedrė Jankevičiūtė, Gintarė Paškevičiūtė-Breivienė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015 (Vilnius: Petro ofsetas). – 462, [1] p.
  2. Karpavičienė, M. Pedagogei ir vertėjai Onai Dabrilaitei – 100 (2008). Prieiga internete http://kmug.lt/pedagogei-ir-vertejai-onai-dabrilaitei-100/
  3. Kauno Maironio universitetinė gimnazija. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Maironio_universitetin%C4%97_gimnazija
  4. Macijauskienė M. Išugdė meilę gimtajai kalbai. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/04/09/atmi_01.html
  5. Petronėlė orintaitė ir Ona Dabrilaitė, S.Nėries draugės (nuotrauka). Prieiga internete https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000011545074?s_id=rWmShT3s7MQwCq88&s_ind=805&valuable_type=EKSPONATAS
(Visited 22 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window