AsmenybėsGimę Vilkaviškio krašte

by

Barniškaitė Magdalena

gimė 1908 07 25 Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.  – 1991 Clevelande, JAV – visuomenės veikėja. Izabelės Jonaitienės sesuo....

by

Bačkus Juozas

gimė 1899 10 18 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1942 11 21 Sverdlovske (Rusija) – Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 m. baigė...

by

Andriušis Juozas Petras

gimė 1902 10 29 Gižų k., Vilkaviškio r. – 2002 12 08 Floridoje (JAV) – fizikas, Lietuvos kariuomenės veikėjas, aviatorius. Lietuvos...

by

Ambraziejūtė – Steponaitienė Agnietė

gimė 1891 02 19 Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1980 03 30 Kaune – prozininkė, poetė, medikė. Gimnazijoje Agnietė...

by

Ambraziejus Vincas

gimė 1880 09 01 Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1949 Šunskuose (Marijampolės r. – kunigas, rašytojas. Mokėsi 1893...

by

Akelis Liudas

gimė 1898 09 18 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1986 06 14 Druskininkuose – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs liaudies...

by

Nėris Salomėja (tikr. Bačinskaitė – Bučienė)

gimė 1904 11 17 Kiršų k., Vilkaviškio aps. – 1945 07 07 Maskvoje. – poetė.1919 – 1924 mokėsi Vilkaviškio g-joje, priklausė...

by

Bačiūnas (Bačinskas) Bronius

gimė 1909 10 14 Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 1989 12 12 – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Poetės Salomėjos Nėries brolis. 1927 09...

Close Search Window
Uždaryti