[gimė 1904 11 17 Kiršų k., Vilkaviškio aps. – 1945 07 07 Maskvoje.] – poetė.
1919 – 1924 mokėsi Vilkaviškio g-joje, priklausė ateitininkų organizacijai. 1923 m. „Ateityje“ (Nr. 2) išspausdintą eilėr. „Pajūry“ pirmą kartą pasirašė slp. Nėris. 1924 – 1928 studijavo Lu Teologijos ir filosofijos fakultete lietuvių literatūrą, vokiečių k. ir literatūrą, pedagogiką, įsijungė į „Šatrijos“ meno draugijos veiklą. 

1928 – 1931 Lazdijų g-joje dėstė vokiečių kalbą. Pirmasis poezijos rink. „Anksti rytą“ (1927) – jaunystės svajonių ir jausmų išraiška. Tiek šioje knygoje, tiek rink. „Pėdos smėly“ (1931) eilėraščiai labiausiai yra veikiami romanso poetikos. 1931 m. S. Nėris persikėlė į Kauną, redagavo universiteto leidžiamus tautosakos rinkinius, vertė iš vokiečių k. prozos kūrinius. 1934 – 1936 mokytojavo Panevėžio mergaičių g-joje. 1936 m. susituokė su skulptoriumi B. Buču ir nuo 1937 m. rudens įsikūrė Palemone. Ligi 1940 m. vasaros mokytojavo Kaune. 1935 m. išleido eilėraščių rink. „Per lūžtantį ledą“, skirtą žuvusių Dariaus ir Girėno atminimui, 1938 m. eilėraščių rink. „Diemedžiu žydėsiu“ (1938 valstybinė premija), 1940 m. „Poemą apie Staliną“, prosovietines poemas „Bolševiko kelias“, „Keturi“ (pirmoji skirta Leninui, antroji 1926 m. sušaudytų Lietuvos komunistų vadų atminimui). 1940 m. išleido tautosakos motyvais parašytas poemas „Eglė žalčių karalienė“, „Našlaitė“. Prasidėjus karui, pasitraukė į Rusiją, gyveno Penzoje, Ufoje, Maskvoje. Į Lietuvą grįžo 1944 m.  Maskvoje išėjo rink. „Dainuok širdie, gyvenimą“ (1943), Kaune – „Lakštingala nagali nečiulbėti“ (1945). Poetė buvo sudariusi karo metų eilėraščių rink. „Prie didelio kelio“, tačiau leidykla knygą pertvarkė pagal sovietinei poezijai keliamus reikalavimus ir išleido pavadinimu „Lakštingala negali nečiulbėti“. „Prie didelio kelio“ išleista tik 1994 m. S. Nėries poezijos tradicija – viena gyvybingiausių lietuvių poezijoje. Poezijos vertimų knygos išleistos latvių, baltarusių, ukrainiečių, turkmėnų, bulgarų, čekų, anglų kalbomis.

Buvo ištekėjusi už skulptoriaus Bernardo Bučo. Susilaukė sūnaus Sauliaus Bučo, kuris ilgą laiką gyveno jos gimtojoje sodyboje Kiršuose drauge su žmona Laima ir užaugino šešis vaikus. 

Mylimas ir lauktas motinos, jos eilėmis apdainuotas, švelniai Balandėliu vadintas, Saulius gimė laimingiausiais poetės gyvenimo metais, 1937 m. spalio 23 d. Kaune. Prie Kauno, Palemone, talentingų menininkų – poetės ir skulptoriaus – globojamas mažasis Sauliukas vos keletą metų džiaugėsi tėvų meile. Salomėja Nėris, karo vėtrų nublokšta į Rusiją, per visas negandas, šaldama ir alkdama, globojo savo meilės kūdikį. Septynerių netekęs motinos, iš prigimties jautrus vaikas augo tėvo globojamas. Užaugęs Saulius ir pasuko tėvo keliu – mėgo dailę, tapybą. Vilkaviškiečiai S.Bučą prisimena iš „Poezijos pavasario“ renginių Kiršuose. Čia jie Saulių matydavo tylų, vengusį smalsių lankytojų dėmesio jo asmenybei. Jis labai mėgo šienauti motinos tėviškės pievas, globojo bites ir obelis, kitus sodo medžius.

Eilėraščių rinkiniai:

 • „Anksti rytą“, 1927 m.
 • „Pėdos smėly“, 1931 m.
 • „Per lūžtantį ledą“, 1935 m.
 • „Diemedžiu žydėsiu“, 1938 m.
 • „Eglė žalčių karalienė“, 1940 m.
 • „Dainuok, širdie, gyvenimą“, 1943 m.
 • „Lakštingala negali nečiulbėti“, 1945 m.
 • „Baltais takeliais bėga saulytė“, 1956 m.
 • „Širdis mana – audrų daina“, 1959 m.
 • „Kur baltas miestas“, 1964 m.
 • „Laumės dovanos“, 1966 m.
 • „Negesk, žiburėli“, 1973 m.
 • „Kaip žydėjimas vyšnios“, 1978 m.
 • „Prie didelio kelio“, 1994 m. (kt. pav. – Lakštingala negali nečiulbėti)

Virtuali paroda „S. Nėries 110-osioms gimimo metinėms” http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/renginiai-ir-parodos/virtualios-parodos/354-s-neries-110-osioms-gimimo-metinems

Šaltiniai:

 1. Alekna, Viktoras. Salomėja: [biografinė apybraiža]/ Viktoras Alekna. – Vilnius: Dienovidis, 1996 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 359 p.
 2. Alekna, Viktoras. Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis / Viktoras Alekna. – Vilnius: Vaga, 1995-1997. – 2 kn.
 3. Areška, Vitas. Salomėja Nėris / V. Areška; [dailininkas G. Pempė]. – 2-asis leid. – Kaunas: Šviesa, 1981. – 198, [2] p. : iliustr. – (Gyvenimas ir kūryba).
 4. Juozaitis, Arvydas. Salomėja – sunkiausi metai: drama / Arvydas Juozaitis; [dailininkas Saulius Chlebinskas]. – Vilnius: Regnum, 1997. – 150, [2] p. : iliustr.
 5. Mitkutė-Maddock, Rita. Diemedžio žydėjimo šventė subūrė krašto kūrėjus / Ritos Mitkutės-Maddock nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2022, geg. 13, p. 4.
 6. Ruseckaitė, Aldona. Padai pilni vinių: romanas apie Salomėją Nėrį/ Aldona Ruseckaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019] (Vilnius: Spauda). – 278, [2] p. : iliustr., portr.; 22 cm.
 7. Salomėja Nėris literatūros moksle ir kritikoje: [straipsnių rinkinys/ sudarė Vytautas Rakauskas; redakcinė komisija: E. Mieželaitis (pirm.) … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1981 (Kaunas: K. Poželos sp.). – 438 p., [1] portr. lap. : įvairios iliustracijos; 21 cm. – (Rašytojai literatūros moksle ir kritikoje).
 8. Simanavičienė, Simona. Skulptūra Salomėjai Nėriai atidengta jautriame renginyje/ Simona Simanavičienė; Roberto Šūmakario nuotr.; Ilonos Sakalauskienės nuotr.; Simonos Simanavičienės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Iniciatyva // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, lapkr. 19, p. 7, 10.
 9. Vabalienė, Laima. Poetės atminimą įamžins koplytstulpis/ Laima Vabalienė; autorės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Kūrybos barai// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, birž. 8, p. 8, 12.
 10. Vabalienė, Laima. Šimtmečiui – nauja knyga apie S.Nėrį / Laima Vabalienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2004, lapkr. 11, p. 2.
 11. Dižavičius, J. (2018). Psichologiniai užrašai. Salomėja Nėris: kokia ji buvo iš tikrųjų. Prieiga internete https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/psichologiniai-uzrasai-salomeja-neris-kokia-ji-buvo-is-tikruju.d?id=78171553
 12. Jankus, G. (2019). Aldonos Ruseckaitės Salomėja: kančia ir nušvitimas. Prieiga internete https://www.bernardinai.lt/2019-02-06-aldonos-ruseckaites-salomeja-kancia-ir-nusvitimas/
 13. Kreivytė, L. (2021). Neatsakyti klausimai apie Salomėją Nėrį: posūkis į kairę, ryšininkės statusas ir juodasis atgailos sąsiuvinis. Prieiga internete https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1475900/neatsakyti-klausimai-apie-salomeja-neri-posukis-i-kaire-rysininkes-statusas-ir-juodasis-atgailos-sasiuvinis
 14. Lukšas, A. (2012). Šešėliuotas poetės kelias. Prieiga internete https://luksas.wordpress.com/2012/11/16/seseliuotas-poetes-kelias/
 15. Nėris. Prieiga internete http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1345
 16. Salomėja Nėris. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/salomeja-neris/
 17. Salomėja Nėris. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Salom%C4%97ja_N%C4%97ris
 18. Salomėja Nėris. Prieiga internete http://antologija.lt/author/salomeja-neris
 19. Šiek tiek apie Saulių Bučą. 2021. Prieiga internete https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibit/siek-tiek-apie-sauliu-buca/
 20. Žilinskas, A. Mirė poetės sūnus S.Bučas. 2007. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=5642
(Visited 104 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window