[gimė 1898 09 18 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1986 06 14 Druskininkuose] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs liaudies mokyklą, mokėsi Marijampolės g-joje. 1919 01 09 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo paskirtas  į 2-ojo pėstininkų pulko ketvirtą kuopą. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1920 04 01 pakeltas į vyr. puskarininkius. 1920 09 22 ties Seinais pakliuvo į nelaisvę. Iš nelaisvės paleistas 1921 03 06. Apdovanotas Vyties  Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929), Lietuvos nepriklausomybės (1929) ir DLK Gedimino 3 laipsnio (1934) medaliais.  Dėl savo patriotinių pažiūrų ir nepritarimo valdžios planams buvo persekiojamas tarybinės valdžios, slapstėsi siekdamas išvengti tremties. Buvo gerbiamas už šviesuoliškumą, jautrumą nelaimės ištiktiems. Iš Vinco Kudirkos, Vydūno raštų sėmėsi minčių apie žmogiškumą, dorą, gyvenimo prasmę.

Šaltiniai:

  1. Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. – Vilnius: Lodvila, 2012. – 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
  2. Žilinskas, Antanas. Gižų krašto Lietuvos savanorių keliais/ Antanas Žilinskas; autoriaus nuotr. – Iliustr. – Pab. Pradžia: Nr. 64. – Rubrika: Laikas žinoti // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, rugpj. 21, p. 8-9.
  3. Žilinskas, Antanas. Gižų krašto Lietuvos savanorių keliais/ Antanas Žilinskas; Nuotr. iš knygos „Vilkaviškio krašto karžygiai“. – Iliustr. – B.d. Tęs. Pradžia: Nr.64. – Rubrika: Laikas žinoti// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, rugpj. 17, p. 5.
    Žilinskas, Antanas. Gižų krašto Lietuvos savanorių keliais/ Antanas Žilinskas; Nuotr. iš knygos „Vilkaviškio krašto karžygiai“. – Iliustr. – B.d.. – Rubrika: Laikas žinoti// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, rugpj. 14, p. 4, 7.
  4. Liudas Akelis. Prieiga internete http://www.noriuzinoti.lt/lt/veidaknyge/41-karininkai/4-akelis-liudas
  5. Tarandė, R. L.Akelis: „Tikras lietuvis visada turi būti pasiruošęs ne tik mirti už Tėvynę, bet ir teisingai gyventi dėl Tėvynės.” 2021. Prieiga internete http://www.manodruskininkai.lt/kultura/l-akelis-tikras-lietuvis-visada-turi-buti-pasiruoses-ne-tik-mirti-uz-tevyne-bet-ir-teisingai-gyventi-del-tevynes/
  6. Žilinskas, A. Gižų krašto savanorių keliais. 2018. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=49499
(Visited 16 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window