[gimė 1930m. rugsėjo 6 d.Valčiuvos k., Marijampolės raj.  – mirė 2022 m. birželio 27 d.]. Mokėsi Puskelnių ir Pietarių pradinėse mokyklose, Baraginės progimnazijoje ir Marijampolės pirmojoje vidurinėje mokykloje. Studijoms jis taip pat pasirinko Marijampolės miestą – mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje ir tik trumpam buvo išvykęs iš Sūduvos, kol studijavo Lietuvos kūno kultūros institute (LKKI). Baigęs mokslus, 1950 m. pradėjo dirbti Vilkaviškio rajone: fizinio lavinimo mokytoju Klampučių 7-metėje mokykloje, vėliau Paežerių 7-metėje mokykloje dirbo Paežerių 8-metės mokyklos direktoriumi. 1965 m. jo ir mokytojo St. Ankevičiaus dėka atidarytas V. Kudirkos klėtelė-muziejus. Nors tais metais apie V. Kudirką kalbėti ir rašyti buvo nepopuliaru ir rizikinga V. Grinius su mokytoju St. Ankevičium rūpinosi V. Kudirkos klėtelės įrengimu, eksponatų kaupimu ir stendų projektavimu bei apipavidalinimu. Jų darbus visokeriopai rėmė buvęs paežerietis, Amerikos lietuvis A. Petrika. 1990 metais nepriklausomu tapusiam Vilkaviškio rajoniniam laikraščiui iš daugelio pasiūlymų redakcijos kolektyvas pasirinko būtent V. Griniaus pasiūlytą „Santakos“ pavadinimą. Vytautas tuo metu buvo dažnas svečias redakcijoje. Atėjęs dažnai pasiūlydavo įvairių temų, pats daug rašė į vietinę spaudą.

Kūrė Kazio Griniaus memorialinį muziejų Marijampolėje, o nuo 1997 m. gruodžio 16 d. buvo šio muziejaus direktoriumi ir jam vadovavo iki 2017 m. Atgimimo metais Vytautas Grinius rūpinosi giminaičio III Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus atminimo įamžinimu, puoselėjo jo vardo muziejų Marijampolėje, organizavo daug renginių, inicijavo Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus parodą Lietuvos Respublikos Seime, 2007 m. jo iniciatyva buvo perleistos Kazio Griniaus knygos „Atsiminimai ir mintys“, spaudoje paskelbė daug kraštotyrinių straipsnių, humoreskų, atsiminimų.
Už pasiaukojamą darbą saugant ir įprasminant Sūduvos krašto praeitį Vytautas Grinius buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, 2010 m. už ypatingus nuopelnus saugant Sūduvos krašto istoriją apdovanotas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu.

Šaltiniai:

  1. In memoriam. Vytautas Grinius. 2022. Prieiga internete https://www.marijampole.lt/naujienos/4/in-memoriam.-vytautas-grinius:13211
  2. Į amžinybę iškeliavo Vytautas Grinius. 2022. Prieiga internete https://santaka.info/?sidx=65803&fbclid=IwAR2yDUNdv8lCDHGRRBJkRAqJMF5XARI8PI-GPyV5CIIbIVklLMMcnbtYFME
  3. Netekome Vytauto Griniaus. 2022. http://Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/netekome-vytauto-griniaus-2/
(Visited 15 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window