Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris (1918–1923). Gimė 1896 m. sausio 27 d. Sausininkų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio raj.). Tarnavo sav. 1919 m. sausio 15 d.–1921 m. rugsėjo 19 d.. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Nevadolės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6098, išduotas 1930 m. gruodžio 15 d.

Šaltiniai:

  1. Ričardas Čepas, Vilius Kavaliauskas. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). „Versmės“ leidykla. 2017 m.
  2. Juozas Ilgūnas. Prieiga internete https://lietuvai.lt/wiki/Juozas_Ilg%C5%ABnas,_Izidoriaus_s%C5%ABnus_(1896)
(Visited 27 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window