Kaimas yra netoli Rausvės upės,  Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 5 km. nuo Bartninkų. Vinkšnupių kaimas minimas 1744 m. Vilniaus vyskupijos parapijų sąrašuose. Tuo metu Vinkšnupiai (Winksznupie) priklausė Bartninkų parapijai. 1923 m. buv. Vinkšnupių dvare buvo 22 sodybos ir 109 gyventojai, o to paties vardo kaime 29 sodybos ir 154 gyventojai. Šiame kaime gyveno didelė totorių bendruomenė, kuri čia pasistatė sau maldos namus –Vinkšnupių mečetę. Deja ji nacių buvo nugriauta II-jo pasaul. karo pab. Manoma, kad Vinkšnupiai buvo padovanoti totorių karo vadui Temis Tuhanui Bėjui, kuris talkino lietuvių pulkams Žalgirio mūšyje (1410 m.). Kažkuris jo įpėdinis vedė vietos dvarininkaitę lietuvaitę Baranauskaitę. Po šių vedybų įpėdiniai gavo Tuhan Baranauskų pavardę. Išlikusios senosios totorių kapinės. Tarpukario Lietuvos laikais šios žemės jau priklausė Gavrilkevičiams, kurie čia pasistatė raudonų plytų dvarelį su arkadiniu portiku ir balkonu.

Šaltiniai:

 1. Ardzijauskaitė-Parnarauskienė, Dalija. Nykstantys kaimai – Vinkšnupiai [Vilkaviškio rajonas]/ Dalija Ona Ardzijauskaitė-Paranauskienė. – Iliustr. // Suvalkija. – ISSN 1392-270X. – 2009, Nr. 1, p. 24-25.
 2. Byčienė, Dalia. Vinkšnupiuose totorių kultūros metai atidaryti talka kapinėse/ Dalia Byčienė; Kęstučio Inkratos nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, bal. 28, p. 7.
 3.  Girdėjote apie Sūduvos totorius?: [Vinkšnupių dvaras]. – Iliustr. – Laiko uždangą praskleidus: Sūduvos kaimai, bažnytkaimiai, žmonės // Suvalkietis. – ISSN 1822-8798. – 2015, kovo 21, p. 5
 4.  Mašalaitytė, Skaistė. Vinkšnupių dvaras/ Skaistė Mašalaitytė// Kelionės ir pramogos. – ISSN 1392-5199. – 2011, Nr. 3, p. 72-73.
 5. Kandrotas, Gintaras. Suvalkijos dvarai: nuo didingų rūmų iki griuvėsių/ Gintaras Kandrotas; autoriaus nuotr.. – Iliustr.. – Pabaiga. Pradžia: Nr. 91 // Suvalkietis. – ISSN 1822-8798. – 2009, rugpj. 13, p. 3, 6.
 6. Nenėnienė, Birutė. Susitikimai Vinkšnupiuose – netikėti ir realūs/ Birutė Nenėnienė; autorės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, geg. 28, p. 2.
 7. Nenėnienė, Birutė. Suvalkijoje gyvenusius totorius primena kapinės ir dvaras/ Birutė Nenėnienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, birž. 4, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2–3.
 8. Pinkevičienė, Saulė. Motiejaus Jakubausko iniciatyva atgarsio sulaukė Vinkšnupiuose/ Saulė Pinkevičienė. – Iliustr. // Alytaus naujienos.
 9. Semaška, Algimantas. Vilkaviškio rajonas: [pažintis su kraštu]/ Algimantas Semaška // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2002, lapkr.29, p.8.
 10. Smailytė-Kutkaitienė, Liudvika. Pagarba buvusiam kaimui: šventės ir mūsų atmintis/ Liudvika Smailytė-Kutkaitienė. – Iliustr. // Gintaro gimtinė. – ISSN 2029-2910. – 2010, liep. 1-31 (Nr. 7), p. 10.
 11. Sorbo, Vilma. Bent širdimi prisiliesti prie tautos istorijos/ Vilma Sorbo. – Iliustr.// Vilkaviškio žinios. – ISSN 1822-7783. – 2008, birž. 3, p. 3.
 12. Šileika, Sigitas. Iš monografijos „Piliakalnių sodžiaus istoriniai etnografiniai bruožai”/ Sigitas Šileika. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2009, saus. 27, p. 6.
 13. Šileika, Sigita. Ištrauka iš diplominio darbo „Vilkaviškio rajono Piliakalnio apylinkės istoriniai – etnografiniai bruožai 1900-1969 m.”: Onos Stepanauskienės prisiminimai apie Vinkšnupių kaimą ir jo gyventojus – Chaleckių šeimą/ Sigitas Šileika; [su dr. A. Jakubausko komentaru]// Lietuvos totoriai. – ISSN 1822-2072. – 2008, sausis/vasaris/kovas (Nr. 1/3), p. 31-32.
 14. Šileika, Sigitas. Totorių gyvenvietė Vinkšnupiuose [Vilkaviškio rajonas]/ Sigitas Šileika. – Iliustr. – Bibliogr.: 28 pavad. // Suvalkija. – ISSN 1392-270X. – 2008, Nr. 2, p. 41-48.
 15. Vaškevičius, Algis. Pagerbė išnykusią bendruomenę/ Algis Vaškevičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2008, birž. 3, p. 27.
 16. Vilkaviškio rajonas. – Iliustr. – Turinys: Vilkaviškis; Bartninkai; Didvyžiai (Geištarai); Gižai; Kataučizna; Klampučiai; Paežeriai; Patilčiai; Puniška; Putinai; Rasiai; Rumokai; Šūkliai; Vinkšnupiai // Lietuvos dvarai / sudarytoja Ingrida Semaškaitė. – Vilnius: Algimantas, [2009]. – p. 147-157.
 17. Vinkšnupių mečetė: Vilkaviškio rajonas / F. Buinovska. – Iliustr. // Lietuvos totorių sakralinis paveldas: mečetės/ [parengė Fatima Buinovska]. – Kaunas: [Aušra; Keturiasdešimt Totorių (Vilnius r.)]: Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių bendruomenė, 2010. – P. 36-37.
 18. Vitkauskienė, Renata. Dvaro atgimimą sieja su Lietuvos totoriais/ Renata Vitkauskienė; autorės nuotr. – Iliustr.. – Rubrika: Lietuva – širdy // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2014, birž. 14, p. 4.
 19. Žilinskas, Antanas. Lenkijos prezidento pėdsakai Vinkšnupiuose/ Antanas Žilinskas. – Iliustr. – Rubrika: Įdomioji istorija // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2014, rugs. 16, p.5.
 20. Bartninkų seniūnija. Vinkšnupiai. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/29843/kita/amatai-vilkaviskio-rajone/bartninku-seniunija.html http://ltim.lt/vinksnupiai/
 21. Vinkšnupiai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vink%C5%A1nupiai_(Vilkavi%C5%A1kis)
 22. Vinkšnupių mečetė. Prieiga internete https://www.totoriukelias.lt/page?id=10
(Visited 36 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window