Senove ir istorinės atminties ženklais įamžintas Bartninkų miestelis yra Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, 17 km į pietus nuo Vilkaviškio; seniūnijos ir parapijos centras, įsikūręs Aistos (Širvintos dešinysis intakas) kairiajame krante. Pasak J. Basanavičiaus,  ,, jau kryžiuočių laikais, XIII-XIV a. šimtmetyje, šis kalnuotasis kraštas turėjo būti tirštai apgyventas.“  Tai patvirtina ir Piliakalnių piliakalnio tyrinėjimai. ,, Tokiame dailiame kalnuotame krašte su daugybe dar ,,kryžiokiškų“ tradicijų aš esu gimęs ir užaugęs ir ši aplinkybė, be abejo nemenką į mano dvasią įtekmę turėjo…“ – rašė J. Basanavičius. J. Basanavičius teigia, kad Bartninkai istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti 1540 m., kai pastatyta pirmoji bažnyčia, buvusi kaip Alytaus bažnyčios filija. Bartninkai savo istorija siekia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus, kai buvo tapę didžiojo LDK kunigaikščio iždo žeme. Rašytiniai šaltiniai mini 1549 metus – tuomet bartninkiečiai tiekdavo medų ir vašką kunigaikščiui. Esą Bartninkų medus buvo tiekiamas ne tik LDK kunigaikščiui, bet ir Lenkijos karaliui, Kryžiuočių ordino magistrui bei Vokietijos imperatoriui, pasiekdavo net Gdanską. Vietovardis leidžia manyti, kad pirmieji kaimo gyventojai vertėsi drevine bitininkyste – kopinėjo medų iš miško medžių drevių. Rusiškai drevė vadinta борть, o žmonės, užsiiminėję šiuo verslu, slavų kalbose vadinti бортники (bortniki – „drevininkai“).  Pati gyvenvietė įsikūrė XVI a. antrojoje pusėje. 1649 m. minimas Bartninkų kaimas, kuris priklausė Alytaus ekonomijos Karalkrėslio vaitystei.  Iš XVI a. G. Valavičiaus Lietuvos girių aprašymo yra žinoma, kad Bartninkai buvę Alytaus girioje.
XVIII a. Bartninkai prilyginti miestui greta Gardino ir kitų vietovių, kurios įėjo į LDK iždininko, keturių ekonomijų valdytojo Antano Tyzenhauzo valdas. Miestelis priklausė Alytaus ekonomijai. Pasak J. Basanavičiaus, A. Tyzenhauzas Bartninkų krašte sustiprino baudžiavinius santykius ir steigė dvarus: Bartninkų, Vilkabalių, Vaitkabalių, Vinkšnupio, Piliakalnių. Pačiame miestelyje įkurtos baudžiavinės manufaktūros – gelumbės audimo, geležies lydymo, vinių gamybos, pastatyta Aistos upės užtvanka. 1663 m. pastatyta Bartninkų koplyčia. 1744 m. minimas miestelis.  Ekonomijos valdytojas A. Tyzenhauzas paskyrė žemės ir pinigų mūrinės bažnyčios statybai. Pradėta statyti bažnyčia 10 metų stovėjo be lubų ir stogo. 1780 m. nušalinus A. Tyzenhauzą įmonės sunyko, darbai sustojo. 1783 m. įkurta parapija ir Bartininkų dvaro sodybos administratorius kunigaikštis Vincentas Puzinas 1790 m. baigė statyti Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią iš akmenų mūro (1865 m. pristatyti bokštai ir prieangis). Bažnyčia įgavo tradicinio gyvenamojo namo formą, stačiakampio plano, su bokšteliu. 1944 m. bažnyčia susprogdinta, 1950 m. atstatyta medinė.  Po 1831 m. sukilimo caras Bartninkus dovanojo rusų kariškiams Nosticams, kurie valdą paskelbė majoratu. 1861–1950 Bartninkai buvo valsčiaus centras. Sovietų okupacijos metais Bartninkai buvo apylinkės ir kolūkio centras. Miestelio senojoje dalyje yra būdingų XVIII a. pabaigos plano elementų. Bartninkų dvaro rūmai apnykę, yra išlikę parko želdinių. 1923–1977 m. viename iš dvaro pastatų buvo įrengta mokykla. Ją iškėlus, 1977–1982 m. pastate buvo įrengti butai. 1999 m. patvirtintas Bartninkų herbas. Miestelis turi ir savo vėliavą.

Šaltiniai:

 1. Bartninkai: [miestelio herbas]. – Iliustr. // Lietuvos heraldika / Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento. – Vilnius: Baltos lankos, [1998]-. – p. 56-57
 2. Bartninkai. – Iliustr.// Vilkaviškio krašto bažnyčios/ parengė Povilas Jankys. – Marijampolė: TeleSATpressa, 1998. – P. 9-10.
 3. Bartninkai = Бартнинкай. – Iliustr.. – Gretut. tekstas liet., rus. // Atminimo knyga/ [sudarytojas Vaigutis Stančikas. – Vilnius: Gairės, 2006. – P. 171.
 4. Bartinįkai 59 metų seniaus ir dabartis: [apie vyskupo L.P. Straszyńsko apsilankymą parapijoje: su vizitacijos ataskaitos „Decretum reformationis“ ištrauka] // Garsas Amerikos lietuwiu. – 1897, rugs. 11 (Nr. 37), p. [2]; rugs. 18 (Nr. 38), p. [4].
 5. Bartninkų medų ragavo kunigaikščiai. – Iliustr.. – Perspausdinta iš bernardinai.lt // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2019, vas. 9, p. 24.
 6. Bartninkų seniūnija / [iš asmeninio albumo foto pateikė: Valdas Šuliauskas, Alius Saukaitis, Birutė Banackienė, Asta Ivanauskienė, Vilma Čėsnienė; nuotraukas leidiniui pateikė: Vaidas Theisen, Virginijus Dadurkevičius, Evaldas Kačinauskas, Airidas Kelnerys]. – [Marijampolė]: Piko valanda, [s.a.]. – 36 p. : iliustr.
 7. Byčienė, Dalia. Bartninkai. Praeities auros pažymėti / Dalia Byčienė ; [su klebono Alvydo Dvarecko, seniūnės Violetos Raulinaitienės, Bartninkų bendruomenės pirmininko Valdo Šuliausko, dailininko Juozo Šalčiūno pasisakymais]. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 2538-8541. – 2020, saus. 25/31 (Nr. 4), p. 10.
 8. Gelumbickas, Vincas. „Šis miestelis savo geografinės padėties yra gana geroj vietoj…” : [apie vartotojų bendrovės veiklą], Bartininkai / V. Gelumbickis // Talka. – 1920, Nr. 3 (15), p. 4.
 9. Grigaitytė, Laima. Bartninkai: žilagalvis miestelis netoli tautos patriarcho tėviškės / Laima Grigaitytė. – Iliustr. – Kultūros brydės: Sūduvos regiono miestai ir miesteliai // Savaitė. – ISSN 1822-0126. – 2006, bal. 20, p. 11, 12.
 10. Grinius, Kazys. „Atspaudinta „Garse A. L.“ vyskupo Strašynskio dekretas apie reikalingas permainas Bartininkų bažnyčioje…“ : [apie kunigo pastangas įteisinti lenkiškas pamaldas] / Raudonius // Ukinįkas. – 1897, Nr. 12, p. 188-189.
 11. Kazakevičienė, Rima. Bažnyčios griuvėsiai išliks: Suvalkijos miestelio pažiba / Rima Kazakevičienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2020, birž. 27, p. 20–21.
 12. Kondratas, Benjaminas. Bartninkai [Vilkaviškio r.] / Benjaminas Kondratas // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – p. 162-164.
 13. Mičiulienė, Jūratė. Įspūdingi Bartninkų bažnyčios griuvėsiai bus išsaugoti / Jūratė Mičiulienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, spal. 2, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4.
 14. Miškinis, Algimantas. Bartninkai: [kaimas Vilkaviškio rajone] / Algimantas Miškinis. – Iliustr. // Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės/ Algimantas Miškinis. – Vilnius: Savastis, 1999-. – p. 363-365.
 15. Nesaldi Bartninkų istorija. – Iliustr. // Draugas. – 2020, rugs. 1, p. 11.
 16. Semaška, Algimantas. Bartninkai: [miestelis] / Algimantas Semaška // Kelionių vadovas po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius: Algimantas, 2006. – P. 224.
 17. Vaičaitis, Vincas. „Bartininkai [Bartninkai] yra bažnytkiemis, kur du žydu po alaunyčią turėdamu bavariškojo alaus po 1400 rublių čysto pelno gauna…“ / V.V. // Auszra. – 1885, Nr. 7/8, p. 236-237.
 18. Vaičiulevičienė, Zita. PaminklasLietuvos partizanams Bartninkuose / Zita Vaičiulevičienė. – Iliustr. // Gimtinė. – ISSN 1392-4419. – 2005, liep. 1-31 (Nr. 7), p. 6.
 19. Vasiliauskaitė, Vanda. Kur žmonės iš medaus gyveno ir lietuvybę gynė / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2003, geg. 24, p. 8.
 20. Žilinskas, Pranas. „Bartininkų [Bartninkų] valsč. (Vilkav. pav.) buvo prašęs vyriausybės, kad ji atidengtų tiek mokyklų…” / Pranas. – (Apie musų mokyklas) // Mokykla. – 1910, lapkr. 25 (gruod. 8) (Nr. 12), p. 82.
 21. Bartninkai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Bartninkai
 22. Bartninkai. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/bartninkai/
 23. Bartninkai miestelis. Prieiga internete https://www.lithuaniainworld.lt/lt/bartninkai-miestelis.html
 24. Bartninkai – 360. Prieiga internete https://welovelithuania.com/bartninkai-360/
 25. Bartninkų Šv. Pauliaus parapija. Prieiga internete http://vilkaviskiovyskupija.lt/dekanatai-ir-parapijos/vilkaviskio-dekanatas/bartninku-sv-apast-petro-ir-pauliaus-parapija/
 26. Žilinskas, A. Bartninkai – kalvotosios Suvalkijos perlas. 2019. Prieiga internete http://www.msavaite.lt/bartninkai-kalvotosios-suvalkijos-perlas/
(Visited 230 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window