Vilniaus gatvėje esantis namas numeriu 21 priklausė vaistininkui Apolinarui Lastui – Lastauskui. Apolinaras Lastas nuo 1937 metų dirbo Vilkaviškio apskrities savivaldybės vaistinėje provizorium vedėju. Tarpukario metu savo name Vilniaus g. Nr. 21 įsteigė vaistinę. Iš sudegusių karo metais vaistinės griuvėsių išrinko geresnį inventorių, padovanojo iš savo namų bufetą. Vaistinėje dirbo iki mirties – 1946 metų lapkričio mėn. Pagrindinis fasadas atgręžtas į gatvę. Pastatas nedidelio tūrio, vieno aukšto su mezoninu. Pirmojo aukšto kompozicija asimetriška. Mezonino kompoziciją užbaigia trikampis frontono skydas su arkiniu langeliu (jame įrašyta data 1929 m.). Pastatui dekoratyvumo suteikia plytiniai karnizai.
Kiekvienas išlikęs architektūros objektas, išsiskiria savo istorija, turi tam tikrą svarbą formuojant ir pildant miesto įvaizdį.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

_____

(Visited 48 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window