Šiandien XIX a. pabaigos miesto kareivinėse įsikūręs Žemės ūkio mokyklos bendrabutis S. Nėries g. 44. Šiose kareivinėse tarpukariu gyveno Lietuvos kariuomenės kariai ir karinininkai. Čia buvo įsikūrę Geležinio Vilko, kunigaikštienės Birutės pulkai, 4 artilerijos pulkas, atkeltas 9 pėst. pulko 3 batalionas ir vienas artilerijos eskadronas.143 Tai ilgas stačiakampio formos trijų aukštų pastas su plokščiu stogu. Pastato sienos plokštumą skaido karnizai ir langai. Pastatas perstatytas sovietmečiu.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  2. Sušinskas, T. Ketvirtasis artilerijos pulkas Vilkaviškyje. 2018. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=50805
  3. Vilkaviškio kareivinės. Prieiga internete https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/vilkavi%C5%A1kio-kareivin%C4%97s-lietuvos-kariuomen%C4%97s-naudota-voki%C5%A1ka-105-mm-kalibro-lauko/10155918397186976/

_____

(Visited 20 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window