Kaimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 8 km į rytus nuo Kudirkos Naumiesčio, prie kelių  5124  Putinai–Slabadai–Janukiškiai–Barzdai  ir  5118  Slabadai–Sūdava–Opšrūtai  sankirtos, dešiniajame Šešupės krante. Seniūnaitijos centras. Istoriniuose šaltiniuose kaimas minimas 1773m. Prie Slabadų esančiame šilelyje, prie Šešupės kranto yra Napaleono karių kapai. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą slabadiškiai Dievo kūno dieną eidavo pasimelsti už žuvusiųjų karių sielas. Vėliau dalis karių palaikų buvo iškasta ir palaidota Slabadų kapinių šiaurės rytinėje dalyje. Slabaduose iš senų laikų buvo koplyčia, garsėjusi Šv. Martyno atlaidais. Kai apie 1929 m. buvo pastatyta klebonija, Slabaduose apsigyveno pastovus šią bažnyčią aptarnaujantis kunigas Jakštys. Bažnyčia labai nukentėjo nuo karo. 1944 m. ji buvo apgriauta.  1958 m. vietos tikinčiųjų ir Amerikos lietuvių pastangomis bažnyčia buvo atstatyta. Aplink bažnyčiai išsidėsčiusios kapinės. 1923 m. Slabaduose buvo 22 sodybos ir 155 gyventojai. Nepriklausomybės metais buvo „Spindulio“ kooperatyvas, taupomoji – skolinamoji bendrovė „Dobilas“ (Matarnų kaime), grietinės nugriebimo punktas (įsteigtas 1929 m.), pašto agentūra, mokykla.

1931 m. per Šešupę pastatytas betoninis tiltas (inžinierius A. Jasbutas), o 1957 m.  – jis atstatytas. 1996 m. gegužės 17 d. LR vyriausybės nutarimu tiltui buvo suteiktas iš Slabadų kaimo kilusio inžinieriaus Prano Stanaičio vardas. Paskutiniais tarpukario metais Slabaduose veikė dvi maisto prekių parduotuvės. Po 1940 m. sovietinės okupacijos parduotuvės buvo uždarytos. Laikui bėgant buvusios pieninės vietoje buvo pastatytas specialus pastatas, į kurį iškelta ta pati parduotuvė, tik jau priklausiusi Vilkaviškio rajono vartotojų kooperatyvui. 1951 m. buvusiose klebonijos patalpose buvo atidaryta biblioteka. 1998 m. biblioteka panaikinta. 2003 m. įsikūrė Slabadų bendruomenė. Buvusi pradinė mokykla tapo bendruomenės namais, įrengta šarvojimo salė. Slabaduose bendruomenė įrengė gražų parką. 2004 m. prie Slabadų koplyčios buvo atidengtas ir pašventintas kaimo kryžius (autorius – tautodailininkas Jonas Zubavičius).

Šaltiniai:

 1. Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Juozo ir Prano Stanaičių antkapis: [Slabadų] šventorius-kapinės/ A. Aleksandravičiūtė. – Iliustr. – Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos sakralinės dailės katalogas / [redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius: Gervelė, 1996-. – p. 329-331.
 2. Alkevičienė, Genė. Slabadai / Genė Alkevičienė, Antanas Eidukaitis. – [Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė], 2010 (Vilkaviškis: Olimpijos sp.). – 109, [2] p. : iliustr., portr. ; 21 cm
 3. Alkevičienė, Genė. Slabadų kaimo šiandiena/ Genė Alkevičienė, Antanas Eidukaitis. – Iliustr. // Slabadai / Genė Alkevičienė, Antanas Eidukaitis. – [Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė], 2010. – P. 96-99.
 4. Bagdonas, Juozas. „Apie Slabadus žmonės nepaliauja burnyję ant savo prabaščiaus už Slabodų kapines…“ : [apie konfliktą dėl kapinių tvarkymo] / Sl.. – Tekste: J. Dielininkaitis // Ukinįkas. – 1897, Nr. 5, p. 74-75.
 5. Bagdonas, Juozas. „Apie Slabadus žmonės ne paliauja rugoję…“: [dėl valdžios draudimo laidoti Slabadų kapinėse] / Sl. // Ukinįkas. – 1896, Nr. 18, p. 143-144.
 6. Bosas, Jonas. Slabadų ir Matarnų pradinės mokyklos/ Jonas Bosas. – Iliustr.// Zanavykijos pradinės mokyklos / Jonas Bosas. – Kaunas: Kauno kolegijos Leidybos centras, 2009. – P. 142.
 7. Grygelaitis, Andrius. Šimtametė nepamiršta gimtinės/ Andrius Grygelaitis; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2013, gruod. 31, p. 6.
 8. Jovaiša, Liudas. Slabadai: koplyčia / L. Jovaiša, R. Stankevičienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 13 pavad.. – Turinys: Koplyčios įkūrimas; Atlaidai ir šventės; Koplyčios architektūra ir interjeras XIX amžiuje; Koplyčios statuso raida; Koplyčios architektūra; Koplyčios interjeras // Lietuvos sakralinės dailės katalogas / [redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Gervelė, 1996-. – p. 309-313.
 9. Prapuolenis, Bronius. „Slabaduose yra koplyčia ir gražios kapinės…“/ Panenupis// Ukinįkas. – 1895, Nr. 20, p. 158-159.
 10. Rimša, Juozas. „Turėjom mes puikias kapines su bažnytėle…“ [Sla­badai]/ Slampa// Ukinįkas. – 1895, Nr. 18, p. 143-144.
 11. Semaška, Algimantas. Vilkaviškio rajonas/ Algimantas Semaška. – Iliustr., žml. – Turinys: Vilkaviškis; Alvitas; Bartninkai; Būdviečiai; Gižai; Kataučizna; Keturvalakiai; Kybartai; Kiršai; Naudžiai; Ožkabaliai; Paežeriai; Paežeriai; Pajevonys; Pilviškiai; Pūstelninkai; Slabadai; Šūkliai; Vinkšnupiai; Vištytis; Žiūriai-Gudeliai// Po Lietuvą/ Algimantas Semaška]. – Vilnius: Algimantas: Vieš. įstaiga „Tėviškės trauka”, [2002]. – P. 627-638.
 12. Slabadai. – Iliustr.// Vilkaviškio krašto bažnyčios/ parengė Povilas Jankys. – Marijampolė: TeleSATpressa, 1998. – P. 30.
 13. Sušinskas, Tomas. Slabadų ir Matarnų kaimai: prancūzų kapas ir talentingi broliai Stanaičiai / Tomas Sušinskas; Vilkaviškio viešosios bibliotekos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, birž. 29, p. 8, 12.
 14.  Vaitkevičienė, Kristina. Po keturių dešimtmečių į tėviškę sugrįžusi slabadiškė rūpinasi savo kaimu/ Kristina Vaitkevičienė; autorės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Po geltona saulėgrąža // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2014, rugpj. 5, p. 5.
 15. Slabadai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Slabadai
(Visited 35 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window