Giedrių kaimas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Šeimenos seniūnijose, 4 km į šiaurės vakarus nuo Vilkaviškio, abipus Kauno–Virbalio geležinkelio. Pro kaimą teka Šeimena. Giedriai įsikūrė 1924 metais ant išdalytų Guzelių dvaro ir Tadzino palivarko žemių. Šio sodžiaus teritorija buvo nusitęsusi nuo Vilkaviškio apie 4,5 km. Per kaimą ėjo Vilkaviškio–Kudirkos Naumiesčio plentas, nutiestas 1881 metais. Giedriuose prie plento, netoli geležinkelio stoties pervažos, veikė metalo liejinių gamykla, kurią po Pirmojo pasaulinio karo pastatė žydai Bliumetelis ir Semionas Kemberiai. Vėliau iš keturių pastatų sudarytą gamyklą valdė tik S. Kemberis. Giedriškis Vaitiekus Karapkis. Gamykla Lietuvos pramonei gamino javų kuliamąsias, vadinamąsias akselines, įrangą virykloms, liejo puodus. Per 4 valandas išlydydavo 9 tonas metalo. Prasidėjus neramumams, S. Kemberis liejyklą pardavė Kauno „Nėries“ bendrovei. Nuo vaikystės Giedriuose gyvenusio Kęstučio Starinsko prisiminimuose („Santaka“, 2011 m. rugpjūčio 6 d.) rašoma, kad paplentėje, skeryčiodamasis sparnais, stovėjo vokiečio Preiso malūnas. Toliau, kitoje kelio pusėje, buvo vokiečio kailių perdirbimo artelė ir mazutu „varomas“ malūnas. Jis priklausė Bliumui, o kaimynas Jonas Vosylius jam talkino. 1947 m. Giedrių kaime, Juozo Vosyliaus name, buvo atidaryta geležinkelio stoties skaitykla. Pirmoji mokykla kaimo teritorijoje atidaryta Didžiuosiuose Šelviuose pas Pijų Kriščiūną – tai buvo 1914-ieji metai. 1946 metais pradinių klasių mokykla buvo atidaryta pulkininko Prano Jackevičiaus name. Ji vadinosi Simanėliškių mokykla.
Vėliau kurį laiką mokykla buvo perkelta pas Arlauską, pas mokytoją Siaurusaitienę, nes pirmojoje mokykloje vaikai nebetilpo. Prieškariu gyventojų pastangomis Giedriuose pastatyta mūrinė mokykla. Ji vadinosi Didžiųjų Šelvių kaimo pradžios mokykla, o vedėjas buvo J. Jankauskas. Šią mokyklą lankė ir aplinkinių kaimų vaikai. 1965 metais Giedrių kaime atidaryta Geležinkelio stoties aštuonmetė mokykla. Darbą pradėjo 18 mokytojų ir 222 mokiniai. Pasitikdama savo dešimtmetį, mokykla pakeitė išvaizdą: pastatytas priestatas – sporto salė, kurios fasadas išpuoštas mozaika, sukurtas vitražas, prie mokyklos sužydo gėlynai. Direktoriaus S. Ragovo pastangomis Giedriuose buvo įrengti pėsčiųjų takai. 2008 m. Giedrių mokykla buvo įgijus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos statusą.  2010 m. susikūrė Giedrių kaimo bendruomenė „Giedruva“.

Šaltiniai:

  1. Grygelaitis, Andrius. Kauną į Giedrius iškeitusi šeima įkūrė „Zuikių sodą“ / Andrius Grygelaitis ; autoriaus nuotr.. – Iliustr.. – Rubrika: Kaimo verslai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, birž. 18, p. 5, 10.
  2. Grygelaitis, Andrius. Mokykla mini pusšimčio metų jubiliejų / Andrius Grygelaitis ; autoriaus nuotr.. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2015, lapkr. 21, p. 5.
  3. Kandrotas, Gintaras. Dar vienas žaidėjas grūdų rinkoje žada didesnes galimybes žemdirbiams: [Giedriuose (Vilkaviškio raj.) UAB „Linas ir viza” baigia statyti naują grūdų elevatorių] / Gintaras Kandrotas; autoriaus nuotr.. – Iliustr. // Suvalkietis. – ISSN 1822-8798. – 2003, rugpj. 5, p. 1.
  4. Kazakevičienė, Rima. Biodyzelinui – naujos žaliavos: pirmoji Lietuvoje įmonė bandys išgauti biodyzeliną iš techninių gyvulinių riebalų ir aliejaus [Giedrių kaimas, Vilkaviškio rajonas] / Rima Kazakevičienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2008, liep. 30, p. 15-16.
  5. Pukalskaitė, Romualda. Giedras Giedrių švytėjimas / Romualda Suslavičienė. – Iliustr.. – Viasada su tavimi tarmė gimtoji. Kaišiadorių suvalkiečiai // Atspindžiai. – ISSN 1392-7043. – 2013, gruod. 20, p. 3.
  6. Vosylienė, Česlova. Prisiminimų duris pravėrus… : skirta [Vilkaviškio rajono] Giedrių kaimo 90-mečiui / Česlova Vosylienė. – Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2014. – 71, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 17 x 24 cm
  7. Žukauskaitė, Agnė. Troškulys ir mažos kainos augina vaisvandenių pardavimus / Agnė Žukauskaitė. – Diagr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2004, bal. 1, p. 6.
  8. Giedriai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Giedriai
  9. Giedriai. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/giedriai/
(Visited 146 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window