[gimė 1905 02 18Liepalotų k., Būblelių vlsč., Šakių apskr. – 1999 12 16 Los Andželas (2000 m. palaidota Kudirkos Naumiestyje) –  lietuvių rašytoja. 1929 baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Mokytojavo įvairiose gimnazijose. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1945–49 dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Augsburgo lietuvių gimnazijoje. 1949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Čikagoje, nuo 1959 Los Andžele. Eilėraščius ir apsakymus spausdino žurnaluose Naujoji vaidilutė, Naujoji Romuva, Dienovidis, laikraštyje Lietuvos aidas. Pirmojoje lyrikos knygoje Vingių vingiai (1930) derinama liaudies dainų poetika ir sentimentalaus romanso tradicija, linkstama į realistinį vaizdą. Vėlesniuose eilėraščiuose (rinkiniai Dirvonų dukterims 1939, Šulinys sodyboj 1950, Liūdnai linguoja lelija 1967, poemų rinkinys Legendų liepsnos 1986) vyrauja tėvynės ilgesio motyvai, romantiškas požiūris į Lietuvos istoriją. Romanas Paslėpta žaizda (1934 21991) – kompoziciškai vientisiausias kūrinys, priskirtinas psichologinei prozai. Jame realistiškai pasakojama šeimos irimo drama, demonstruojamas feministinis požiūris į pragmatizmu pagrįstą santuoką, pabrėžiama moters savigarbos, individualios laisvės būtinybė. Romane Daubiškės inteligentai (1937 31991) vaizduojamas rutinoje paskendęs provincijos inteligentų gyvenimas. Išleido apysakų rinkinį Iš sostinės (1932), novelių rinkinius Jurgučio pieva (1938), Marti iš miesto (1948), legendą Viligailė (1951), apysakų ir apybraižų rinkinį Grožvylės meilė (1955), eiliuotą apysaką Tafilė nuo Kražantės (1959), istorinį romaną Erelių kuorai (1976 21992). Publicistinėje knygoje Kviečiai ir raugės (1938) svarstomos moters teisės šeimoje ir viešajame gyvenime. Parašė atsiminimų knygą apie S. Nėrį Ką laumės lėmė (1965 22001), dokumentinių apybraižų (rinkinys Liepalotų medynuose 1971). Atsiminimams būdinga emocinga, ekspresyvi kalba, objetyvus vertinimas, ryškūs V. Krėvės, V. Mykolaičio-Putino, J. Jablonskio, L. Karsavino, B. Sruogos portretai. Balės Vaivorytės (1948 ir Balės Voveraitės) slapyvardžiu išleido knygų vaikams ir jaunimui (Kiškio lūpa, Žirgonė ir Gailė, Lietuvos keliu, visos 1948, Mano švilpa 1949, Viltrakių vaikai 1952, 1995, Nardžio pulkas 1962), istorinę poemą Lietuva graži tėvynė (1972).

Bibliografija:

 1. Aukštupiai; Paslėpta žaizda; Daubiškės inteligentai: [romanai] / Petronėlė Orintaitė. – Vilnius: Vaga, 1991. – 325, [1] p. – (Aukštupiai).
 2. Būk žmogus, Žabuli!: apsakymai ir apybraižos/ Petronėlė Orintaitė. – Kaunas: Varpas, 1997. – 304, [3] p.
 3. Būkite sveiki mano mielieji bičiuliai, mūsų grožinės raštijos gerbėjai ir mylėtojai!: [bukletas]/ Petronėlė Orintaitė. – [Kaunas]: Atmintis, 1995. – [1] lap. sulankst. į [4] p.
 4. Buvusios tarnaitės žodis: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Lietuvių poezijos antologija/ sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. – Chicago, Ill.: Liet. knygos klubas, 1951, p. 116-117, 519.
 5. Dangus degėlų žėrėjime: [Romano ištrauka]/ Petronėlė Orintaitė// Metai. – 2000, nr.12, p.71-76.
 6. Dangus degėlų žėrėjime: romanas/ Petronėlė Orintaitė. – Kaunas: Varpas, 2001. – 366, [2] p.
 7. Daubiškės inteligentai: romanas: 2 tomai / Petronelė Orintaitė. – [London]: Nida, [1962]. – 2 t.. – (Nidos knygų klubo leidinys ; …).
 8. Daubiškės inteligentai: [romanas]/ P. Orintaitė. – [Kaunas]: Sakalas, 1937. – 359 p.
 9. Dirvonų dukterims: lyrika / P. Orintaitė. – [Marijampolė]: [Liepsnos], 1939. – 63 p.
 10. Domuko jotynė/ Balė Vaivorytė. – Roma: Aut. lėšomis, 1986. – 47 p. – (Jaunimo biblioteka).
 11. Tėviškėlės takais: trumpa eiliuota Lietuvos istorija jaunimui/ Balė Vaivorytė [Petronėlė Orintaitė. – Chicago, Ill.: Sūduva, 1956. – 30 p.
 12. Erelių kuorai: romanas / Petronėlė Orintaitė. – Kaunas: Spindulys, 1992. – 317, [1] p.
 13. Erelių kuorai: romanas / Petronėlė Orintaitė. – Cleveland, Oh.: Viltis, 1976. – 384 p
 14. Erelių kuorai [Garso įrašas]: romanas / Petronėlė Orintaitė. – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005. – 1 garso diskas (11 val. 28 min.; 7 val. 17 min.).
 15. Gyvūnų sodyba (zoo)/ Balė Vaivorytė. – [Roma]: Jaunimo bibliotekos leid., [1979]. – 22, [2] p. – (Jaunimo biblioteka; nr. 34. Mažųjų pasaulis; 6/12).
 16. Gyvūnų sodyba (zoo)/ Balė Vaivorytė. – Roma: Jaunimo bibliotekos leidinys, 1980. – 22, [2] p. – (Jaunimo biblioteka; nr. 34. Mažųjų pasaulis; 6/12).
 17. Grožvylės meilė: apsakymai ir apybraižos/ Petronėlė Orintaitė. – [London]: Nida, [1955]. – 165 p. – (Nidos knygų klubo leidinys; nr. 8)
 18. Ievos padermė: novelė/ Petronėlė Orintaitė // Varpai. – 1995, Nr.9, p. 37-43
 19. Iš sostinės: (apysakos)/ P. Orintaitė. – Kaunas: [s.n.], 1932. – 160 p.
 20. Juozo Paukštelio „Kaimynai”/ Petronėlė Orintaitė// Knygų aidai. – 2009, Nr. 3, p. 33-34.
 21. Jurgučio pieva: novelės/ P. Orintaitė. – [Kaunas]: Spaudos fondas, [1938]. – 136 p.
 22. Ką laumės lėmė: atsiminimai; Liepalotų medynuose: apybraiža / Petronelė Orintaitė. – Vilnius: Vaga, 1993. – 247 p.
 23. Ką laumės lėmė: atsiminimai apie Salomėją Nėrį (1904-1945) / Petronėlė Orintaitė. – Chicago (Ill.) : Chicagos liet. lit. d-ja, 1965. – 234, [3] p.
 24. Ką laumės lėmė [Garso įrašas]: atsiminimai; Liepalotų medynuose: apybraiža / Petronelė Orintaitė. – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2014. – 1 garso diskas (CD) (15 val. 29 min.; 10 val. 16 min.; 32 skirsniai).
 25. „…koks trumpalaikis laimės vainiko žydėjimas!”/ Petronėlė Orintaitė// Metai. – 2005, Nr. 2, p. 127-138
 26. Laisvės alėja Nr. 4/ Petronėlė Orintaitė// Metai. – 1991, Nr. 2, p. 160-171
 27. Kad sugrįžtų: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Šventa Žemaičių žemė: poetai apie Žemaitiją, XIX-XX a.: nuo S. Stanevičiaus iki R. Biržinytės/ [sudarė Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius: Gairės, 1998. -p. 39-40
 28. Kiškio lūpa/ Balė Voveraitė. – Tübingen: Patria, 1948. – [12] p.
 29. Kviečiai ir raugės: moterų kultūros problemos/ P. Orintaitė. – Kaunas, 1938. – 115 p.
 30. Laikai keičia papročius/ Petronėlė Orintaitė// Moteris. – 1986, Nr. 3, p. 6-10
 31. Legendų liepsnos: poemos/ P. Orintaitė. – Cleveland, Ohio: Viltis, 1986. – 91 p.
 32. Liepalotų medynuose: apybraižos/ Petronėlė Orintaitė. – London: Nida, 1971. – 216 p. – (Nidos knygų klubo leidinys; nr. 82)
 33. Lietuva graži Tėvynė/ Balė Vaivorytė. – [Roma: Jaunimo biblioteka, 1972]. – 42, [1] p.. – (Jaunimo biblioteka. Ir eisim Lietuvos keliu; 3/4).
 34. Lietuvė moteris mūsų literatūroje/ P. Orintaitė// Naujoji  Romuva. – 1936, Nr. 39 (rugs. 27), p. 718-723.
 35. Lietuvių literatūros konspektas/ parengė P. Janutienė. – Augsburg: išleido Augsburgo Liet. Gimnazija, 1946. – 63 p.
 36. Lietuvos keliu: [istorinė poema jaunimui]/ Balė Voveraitė. – [Nördlingen]: Sudavija, 1948. – 20 p.
 37. Liūdnai linguoja lelija: poezijos rinkinys/ Petronėlė Orintaitė. – [Castelnuovo Don Bosco]: Saleziečiai, 1967. – 152 p.. – (Saleziečių leidinys; nr. 18). – (Jaunimo biblioteka. Ir eisim Lietuvos keliu; 3/3).
 38. Mano švilpa/ Balė Voveraitė [Petronėlė Orintaitė]. – Augsburgas: Sudavija, 1949. – 32 p.
 39. Marti iš miesto: novelės / Petronėlė Orintaitė. – [Tübingen]: Patria, [1948]. – 90, [1] p.
 40. Mes užgrūdinti: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Draugas. – 2012, kovo 31, p. 3
 41. Mokytojas – pirmaeilis veiksnys, kuriant tautos ateities viltis/ P. Orintaitė// Moteris. – 1987, Nr. 5-6, p. 19-20
 42. Nardžio pulkas/ Balė Vaivorytė. – [Castelnuovo Don Bosco (Asti)]: Saleziečių sp., 1962. – 160 p. – (Jaunimo biblioteka).
 43. Nardžio pulkas: novelių apysaka / Balė Vaivorytė. – Kaunas: Varpas, 1996. – 138, [3] p
 44. Nekrologas Salomėjai Nėriai: [poema]/ Petronėlė Orintaitė// Draugas. –  2008, gruod. 19, p. 5
 45. Nemokėjusi pralaimėti / Petronėlė Orintaitė // Suvalkija. – 2005, Nr.1, p. 35-41
 46. Notre Dame: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Eilėraščiai Marijai: XX amžiaus lietuvių mariologinės poezijos antologija / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys]. – Marijampolė: Ardor, 2000. – p. 364, 494
 47. Nuoširdžiausi žodžiai/ Petronėlė Orintaitė. – Kaunas: Atmintis, 1995. – [22] p.
 48. Obelėlė; Balti debesėliai; Ilgesys; Žilagalviuos Pirėnuos: [eilėraščiai]/ P. Orintaitė// Lietuvių poezijos antologija/ sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. – Chicago, Ill.: Liet. knygos klubas, 1951, p. 572-575.
 49. O, Motina!: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Eilėraščiai Marijai: XX amžiaus lietuvių mariologinės poezijos antologija / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys]. – Marijampolė: Ardor, 2000. – p. 379, 494.
 50. Paaukotas gyvenimas/ Petronėlė Orintaitė// Aušrinė. – 1990, Nr. 11, p. 14-22
 51. Parneškit ilgesio žariją: Dariui ir Girėnui/ Petronėlė Orintaitė. – Kaunas: Atmintis, 1993. – 14, [1] p.
 52. Paslėpta žaizda: jaunamartės takas: romanas / P. Orintaitė. – Kaunas: Sakalo b-vė, 1934. – 179, [5] p.
 53. Paslėpta žaizda; Daubiškės inteligentai: romanai / Petronėlė Orintaitė. – 3-asis leid. – Vilnius: Vaga, 1991. – 325 p.
 54. Paslėpta žaizda [Brailio raštas]: romanas/ Petronėlė Orintaitė. – Vilnius: LASS sp-vė, 1992. – 2 kn.
 55. Paslėpta žaizda ; Daubiškės inteligentai [Skaitmenintas objektas] : lietuvių romanas : [romanai] / Petronėlė Orintaitė. – Archyvinė kopija: 1973MB. Viešos prieigos kopija: 48MB.Pokalbiai: laiškai/ Petronėlė Orintaitė, Vytautas Čepliauskas. – Kaunas: Atmintis, 2000. – 46, [1] p.
 56. Po pusšimčio metų; Atmatų atšlaitėj: esė/ Petronėlė Orintaitė// Varpai. – 1993, Nr.7, p. p. 72-90
 57. Pro mėlyną skliautą: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Eilėraščiai Marijai: XX amžiaus lietuvių mariologinės poezijos antologija/ [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys]. – Marijampolė: Ardor, 2000. – p. 304, 494
 58. Pro mėlyną skliautą: poezijos rinktinė/ Petronėlė Orintaitė. – Vilnius: Vaga, 2002. – 325, [1] p.
 59. Ruduo Pavenčiuos: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Šventa Žemaičių žemė: poetai apie Žemaitiją, XIX-XX a.: nuo S.
 60. Rudževičios buvo talka: [eilėraštis]/ užrašyta Petronėlės Orintaitės// Draugas. – 2012, saus. 19, p. 12
 61. Sapnas: [eilėraštis]/ Petronėlė Orintaitė// Pensininkas. – 2017, sausis-vasaris, p. 6.
 62. Stanevičiaus iki R. Biržinytės/ [sudarė Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius: Gairės, 1998. -p. 228-229
 63. Skaidrytė: 5 scenos vaizdeliai vaikams ir jaunimui/ Balė Vaivorytė [Petronėlė Orintaitė]. – [Buenos Aires: s.n., 1963]. – 80 p.
 64. Suknelė; Skalbėja; Maža moteris; Vorų tinklai: [eilėraščiai]/ Laura Orintaitė// Metai. – 2004, Nr. 1, p. 66-67.
 65. Sveikinimo žodis Kudirkos Naumiesčiui: [atsiminimai: bukletas]/ Petronėlė Orintaitė. – [Kaunas]: Atmintis, 1995. – [1] lap. sulankst. į [4] p.
 66. Šulinys sodyboj: lyrika/ Petronėlė Orintaitė. – Chicago, Ill.: [s.n.], 1950. – 96 p.
 67. Švelni ir kukli problema/ P. Orintaitė// Naujoji  Romuva. – 1935, Nr. 27/28 (liep.14), p. 555
 68. Tafilė nuo Kražantės: eiliuota apysaka/ Petronėlė Orintaitė. – Avellaneda (Argentina): Bičiulių būrelis, 1959. – 110 p.
 69. Viligailė: legenda/ Petronėlė Orintaitė. – Chicago, Ill.: Julija Bičkūnaitė, 1951. – 46 p.
 70. Viltrakių vaikai: apysaka jaunimui/ Balė Vaivorytė. – 2-oji laida. – Mendoza: „Laiko” sp., 1979. – 112 p.
 71. Viltrakių vaikai/ Balė Vaivorytė. – [Bielefeld]: PLB Vokietijos Krašto valdybos knygų leidykla, 1952. – 111, [1] p.. – (PLB Vokietijos krašto valdybos knygų leidyklos leidinys; nr. 3).
 72. Vingių vingiai: lyrika / P. Orintaitė. – Kaunas: išleido Pr. Stiklius, 1930. – 79 p.
 73. Žirgonė ir Gailė : 3-jų dalių scenos pasaka/ Balė Voveraitė. – Detmold: Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija, 1948. – 38 p.

Šaltiniai:

 1. Cidzikaitė, D. Domėjimasis istorija, virtęs knyga apie lietuviškus takus. 2016. Prieiga internete https://www.bernardinai.lt/2016-03-13-domejimasis-istorija-virtes-knyga-apie-lietuviskus-takus/
 2. Daugiau paprastos kaimietiškos išminties: [pokalbis su rašytoja Petronėle Orintaite/ kalbėjosi] Leonas Peleckis-Kaktavičius// Lietuvos aidas. – 1992, rugp. 1, p. 9
 3. Januta, D. Petronėlė Orintaitė ir Nėries nekrologas. Prieiga internete http://www.draugas.org/legacy/12-19-08januta.html
 4. Macijauskienė, M. Mano mokytoja. 2005. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/03/02/atmi_02.html
 5. Orintaitės laiškas LRTD Valdybai / P. Orintaitė // Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m.: Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai: studija ir šaltinių publikacija / Dalia Kuizinienė. – Vilnius: Versus aureus, 2003. – p. 249-250
 6. Pasaka sraunioji … / Petronėlė Orintaitė // Egzodo rašytojai: autobiografijos / [parengėjai A.T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994, p. 565-577.
 7. Petronėlė Orintaitė. – [Domeikava, Kauno r.] : ab spaustuvė, 1993. – [4] p.
 8. Petronėlė Orintaitė – rašytoja ir rašytojų mokytoja: [prisiminimai, straipsniai, eilėraščiai/ sudarė Birutė Juškienė, Asta Velioniškienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 54, [2] p.
 9. [Petronėlė Orintaitė: pedagogė, rašytoja: autobiografija / su S. Pipiraitės-Tomarienės prierašu apie autorę] // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – kn.6, Tauragė, p. 236-238.
 10. Petronėlės Orintaitės prisiminimai apie Salomėją Nėrį ir Bernadrą Bučą / Petronėlė Orintaitė // Skulptorius Bernardas Bučas / Saulutė Genovaitė Markauskaitė. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016, p. 259-269.
 11. Su dangaus galybėm nedera kivirčytis: devyni klausimai rašytojai Petronėlei Orintaitei/ kalbėjosi Leonas Peleckis// Varpai. – 1995, Nr.9, p. 34-36
 12. Petronėlė Orintaitė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97
 13. Petronėlė Orintaitė. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/petronele-orintaite/
 14. Petronėlė Orintaitė. Prieiga internete https://lietuvai.lt/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97
 15. Petronėlė Orintaitė (1905-1999). Prieiga internete https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibitions/petronele-orintaite-1905-1999/
 16. Stankevičiūtė, R. Pulitzerio premijos laureatei A.Janutai Lietuva reiškia ir senelių šaknis, ir pirmuosius bučinius. 2021. Prieiga internete https://www.lrytas.lt/zmones/tv-antena/2021/06/27/news/pulitzerio-premijos-laureatei-a-janutai-lietuva-reiskia-ir-seneliu-saknis-ir-pirmuosius-bucinius-19855838
 17. Vilčinskienė, V. Amžinybei po gimtinės dangumi. Prieiga internete http://laiskailietuviams.lt/index.php/2000m-9-rugsejis/8993-amzinybei-po-gimtines-dangumi
 18. Žvironaitė, L. Kūryba – lyg malonus pomėgis (Petronėlės orintainės 110-osioms gimimo metinėms). 2015. Prieiga internete https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2015-nr-1-73/kuryba-lyg-malonus-pomegis-petroneles-orintaites-110-osioms-gimimo-metinems/
(Visited 109 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window