[gimė 1932 gruodžio 21 Trakėnų k., Kalvarijos parapijoje –  2015 m. sausio 16 d. Kaunas] – Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas jubiliatas, docentas, teologijos daktaras.  Mokėsi Brazavo pradinėje mokykloje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje ir Kapsuko jaunimo vidurinėje mokykloje. 1956 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1961 m. kovo 29 d. vyskupo Petro Maželio Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo įšventintas kunigu. Kun. A. V. Kajackas darbavosi šiose pareigose: nuo 1961 m. birželio 29 d. – Prienų vikaras; nuo 1966 m. gegužės 15 d. – Šakių vikaras; nuo 1971 m. rugsėjo 16 d. – Prienų vikaras; nuo 1976 m. birželio 12 d. – Sasnavos parapijos administratorius; nuo 1976 m. liepos 12 d. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas ir prefektas; nuo 1989 metų – Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytojas; nuo 1996 m. lapkričio 18 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos statybos, architektūros ir meno komisijos pirmininkas; nuo 1997 02 03 – Lietuvos Respublikos KVAD paminklosauginės programos atstovas; nuo 1999 m. lapkričio 23 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos narys ir konsultorius; nuo 2003 m. rugsėjo 24 d. – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos rezidentas. 1987 m. vasario 14 d. jam suteiktas Kauno teologijos fakulteto docento laipsnis; 1994 m. kovo 19 d. paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kapitulos kanauninku; 1994 lapkričio 23 d. suteikiamas Vytauto Didžiojo Universiteto docento laipsnis; 2009 m. balandžio 7 d. suteikiamas kanauninko emerito titulas; 2010 m. vasario. 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Kan. A. V. Kajackas ypač prisidėjo prie daugumos šiuo metu Lietuvoje dirbančių kunigų formavimo ir mokymo, gilinosi į filosofijos, Bažnyčios istorijos, liturgijos ir Bažnytinio meno studijas. Žiniomis šiose srityse daug metų dalijosi ne tik su kunigų seminarijos auklėtiniais, bet ir su Vytauto Didžiojo Universiteto studentais.

Bibliografija:

 1. Bažnyčia liturgijoje: liturgijos raida istorijoje: [vadovėlis aukštosioms mokykloms]/ Algimantas Kajackas. – Kaunas: Lietuvos katechetikos centras, 1997. – 343 p.
 2. Bažnyčia liturgijoje: liturgijos raida istorijoje: [vadovėlis aukštosioms mokykloms]/ Algimantas Kajackas. – Kaunas: Lietuvos katechetikos centras, 1998. – 343 p.
 3. Lietuvos šventieji globėjai. – 2006. – 71, [1] p. – Kajackas, Algimantas Vincas (1932–2015)
 4. Lietuvos šventosios vietos/ [teksto autorius Algimantas Kajackas]. – Pirmasis leidimas. – Kaunas: Šviesa, 2006. – 71, [1] p.
 5. Bažnyčios istorija/ Eusebijas Cezarietis. – Vilnius: „Lumen“ fondo leidykla, 1993. – 363, [3] p. – (Logos knyga / kolegija: Dalia Marija Stančienė – pirmininkė … [et al.]
 6. Bažnytinio meno įvadas: vadovėlis / Algimantas Kajackas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – 227, [1] p.
 7. Liturgika: Bažnyčios mokymas/ Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  2013, Nr. 41(sausis/kovas), p. 8-10
 8. Liturgika: mažųjų šventimų apeigos / Algimantas Kajackas // Mūsų parapija. –  2012, Nr. 40 (spalis/gruodis), p. 16-17
 9. Liturgika. Krikščionio mirtis/ Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  2011, Nr. 36 (spalis/gruodis), p. 17-19
 10. Liturgika: krikščionio mirtis/ kan. dr. Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  Nr. 37 (2012, sausis/kovas), p. 18-21
 11. Liturgika: kunigų šventimai/ Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  2012, Nr. 38 (balandis/birželis), p. 18-22
 12. Liturgika: Bažnyčios mokymas: kunigų šventimai/ Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  Nr. 39 (2012, liepa/rugsėjis), p. 21-23
 13. Liturgika: Bažnyčios mokymas: palaiminimai/ Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  Nr. 35 (2011, liepa/rugsėjis), p. 20-26
 14. Liturgija: santuokos sakramentas/ Algimantas Kajackas// Mūsų parapija. –  2011, Nr. 34 (balandis/birželis), p. 20-27
 15. Tragedija Budavonės miškelyje / Algimantas Kajackas // Suvalkietis. – 2005, birž. 16, p. 6.

Šaltiniai:

 1. Kunigų ugdytojas: [Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas, teologijos daktaras Algimantas Vincentas Kajackas (1932-1961-2015)]: [nekrologas] // XXI amžius. – 2015, saus. 23, p. 5
 2. Pirmasis Lietuvos, Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos globėjas Šventasis Kazimieras (1458-1484): (iš knygos „Lietuvos šventieji globėjai)/ Laima Šinkūnaitė, Algimantas Kajackas // Gintaro gimtinė 2011, kovo 1-31 (Nr. 3), p. 2
 3. Amžinybėn iškeliavo trys kunigai: [Marijampolės apskrity]/ „Suvalkiečio” informacija // Suvalkietis. – 2015, saus. 22, p. 5
 4. Kanauninkui Algimantui Vincui Kajackui (1932-2015) atminti// Mūsų parapija. –  2016, Nr. 53 (sausis/kovas), p. 26-28
 5. Algimantas Vincentas Kajackas (1932-2015): [Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas]: [nekrologas]// Mūsų parapija. –  2014, Nr. 48 (spalis/gruodis), p. 27-28
 6. Mirė kan. jubiliatas Algimantas Vincentas Kajackas (1932-2015)// Bažnyčios žinios. – 2015, Nr. 1 (saus. 27), p. 42-43
 7. A†A kan. doc. dr. Algimantas Vincentas Kajackas: (1932 12 21 – 1961 03 29 – 2015 01 16): [nekrologas]// Katalikas. – 2015, saus. 23, p. 2-3
 8. Algimantas Vincas Kajackas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Vincas_Kajackas
 9. Algimantas Vincas Kajackas. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/algimantas-vincas-kajackas/
 10. Algimantas Vincas Kajackas. Prieiga internete http://www.noriuzinoti.lt/lt/veidaknyge/35-dvasininkai/1102-kajackas-algimantas-vincas
 11. Kanauninkui Algimantui Vincui Kajackui (1932-2015) atminti. Prieiga internete https://www.valdovurumai.lt/aktualijos/kanauninkui-algimantui-vincui-kajackui-19322015-atminti 
 12. Kanauninko Algimanto Vinco Kajacko kapas. Prieiga internete http://gatves.marvb.lt/index.php?page=kanauninko-algimanto-vinco-kajacko-kapas
 13. Pas Viešpatį iškeliavo kunigas Algimantas kajackas. 2015. Prieiga internete https://www.bernardinai.lt/2015-01-16-pas-viespati-iskeliavo-kunigas-algimantas-kajackas/
(Visited 62 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window