Tai kaimas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Keturvalakių seniūnijoje, 12 km į pietvakarius nuo Marijampolės, 3 km į pietus nuo Keturvalakių. Kaimo vakariniu pakraščiu teka Šešupės kairysis intakas Rausvė. Karklinių kaimas pirmą kartą paminėtas Lankeliškių parapijos 1617-1692 m. jungtuvių metrikų registracijos knygoje. Pavadinimas buvo rašomas pusiau lotyniškai, pusiau slaviškai. 1623 m. Karkliniai Lankeliškių parapijoje buvo paminėti, kaip de villa Skarklinow, s raidė prieš k rodo, kad pavadinimas yra suslavintas, o priešdėlis de villa, lotyniškai reiškė kaimą ar gyvenvietę. Lankeliškių parapijos metrikuose  Karkliniai buvo minimi skirtingai, tad galima  pamatyti, kaip metams bėgant keitėsi vietovardžio pavadinimas.
1633 m. Karkliniai dar kartą minimi toje pačioje jungtuvių registracijos knygoje, kai Paulius Belgaitis iš Parausių kaimo vedė karkliniškę Liuciją Adomaičiūnaitę (Karklinių dvaras).
Dar kartą dvaras paminimas Keturvalakių parapijos sąrašuose 1847 m.
1866 m. liepos 17 d. Karklinių dvarą kartu su 1219 margų (680 ha) Rusijos caras padovanojo iš neturtingų Livonijos vokiečių dvarininkų kilusiam grafui, rusų-turkų karo dalyviui, generolui feldmaršalui Fiodorui Rembertui fon Bergui. Dvarininkas čia šeimininkavo iki mirties, t.y  1874 m. Tuo laikotarpiu majoratinis dvaras su visais palivarkais turėjo 780 margų žemės, kuri beveik visa buvo dirbama. 1877 m. dvare stovėjo 7 pastatai, kuriuose gyveno 69 moterys ir 70 vyrų. Žinoma, kad iki 1880 m. dvare, pas savo pažįstamus, ne kartą lankėsi Jonas Basanavičius.
1899 m. dvaras priklausė Fiodoro Bergo sunėnui, anksti mirusio brolio vaikui, taip pat Fiodorui. 1901 m. dvare gyveno 160 gyventojų, jį sudarė vienas kiemas.
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse dvaras priklausė Maksui Eidelčui, turėjusiam pretenzijų į jį ir po karo. 1918 m. majoratinis dvaras perėjo valstybei. 1927 m. Karkliniuose  „Žiburio” draugija įsteigė Žemės Ūkio Mergaičių mokyklą“ .  Apie tai rašė 1935 m. respublikinis laikraštis „Rytas”.  „Žiburio” draugija apleistus rūmus suremontavo ir ėmė prižiūrėti kartu su dideliu parku, o 1934 m. perėmė Vargdienių seserų vienuolyno vienuolės. Sovietų okupacijos metais Karkliniai buvo kolūkio centrinė gyvenvietė. Iki 2007 m. veikė Karklinių pradinė mokykla, dabar įsikūrusi Karklinių kaimo bendruomenė), yra biblioteka, medicinos punktas. Iki 2010 m. birželio mėn. veikė vaikų darželis. 2002 m. kovo 22 d. įkurta Karklinių kaimo bendruomenė. Karklinių kaimo bendruomenės veikla aktyvi: organizuoja įvairius renginius, pažintines išvykas, edukacinius užsiėmimus, rūpinasi jaunimo užimtumu, dalyvauja Vilkaviškio krašto bendruomenių sąskrydžiuose, sprendžia vietos bendruomenės problemas, bendradarbiauja su Keturvalakių seniūnija ir kitomis bendruomenėmis.

Šaltiniai:

 1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija: 3 t. / Lietuvos TSR mokslų akademija; vyriausioji redakcija: J. Matulis (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Mintis, 1966-1975. – 4 t.: iliustr., faks., portr., žml.; 27 cm, T. 2, K–P. – 1968 (Vilnius: Vaizdas; Kaunas: K. Poželos sp.). – P. 66.
 2. Tarybų Lietuvos enciklopedija/ Vyriausioji enciklopedijų redakcija; [mokslinė redakcinė taryba: J. Zinkus (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985-1988. – 4 t.: iliustr., faks., portr., žml.; 27 cm, T. 2, Grūdas–Marvelės. – 1986 (Kaunas: K. Poželos sp.). – P. 221
 3. Visuotinė lietuvių enciklopedija/ [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Juozas Tumelis … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-. – t. : iliustr.; 25 cm [T.] 9, Juocevičius – Khiva. – 2006 (Kaunas: Spindulys). – P. 448.
 4. Bataitienė, Loreta. Nacionalizacijos ypatumai Karklinių kaime / Loreta Bataitienė. – Iliustr. // Vilkaviškio žinios. – ISSN 1822-7783. – 2008, saus. 15, p. 1, 4.
 5. „Rugsėjo 23 dieną Karklinių dvare įsteigtas žemės ūkio darbininkų prof. sąjungos skyrius…” / Jonvaikis. – Rubrika: Iš profesinių sąjungų gyvenimo // Socialdemokratas. – 1923, spal. 4 (Nr. 44), p. 4.
 6. Žilinskas, Pranas. „Vaitkabalių, Bartininkų [Bartninkų] ir Karklinių (Vilkav. pav.) valsčiai renka sau vieną teisėją…” / Pranys. – (Žinios) // Lietuvos ūkininkas. – 1910, bal. 7 (20) (Nr. 14), p. 128.
 7. Karklinių tinklaraštis. Prieiga internete http://karkliniai.blogspot.com/p/istorija.html
 8. Karkliniai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Karkliniai
 9. Karkliniai. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/karkliniai/
 10. Karklinių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/58784/vilkaviskio-rajono-kaimo-bendruomeniu-sajunga/kaimo-bendruomenes/keturvalakiu-seniunija/karkliniu-kaimo-bendruomene.html
 11. Keturvalakių seniūnija. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/keturvalakiu-seniunija/
 12. Virtualus Karklinių turas. 2021. Prieiga internete https://www.youtube.com/watch?v=1yI1bayGQCs
(Visited 165 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window