Kostas Janulaitis [gimė 1927 m. sausio 27 d. Vilkaviškio valsčiuje, Starkų kaime – mirė 2023 10 08 Vilkaviškyje].
K. Janulaitis pirmasis rajone ėmėsi steigti Atgimimo Sąjūdžio grupes ir propaguoti Sąjūdžio idėjas.
Atgimimo priešaušry jis pradėjo rūpintis, kad būtų atstatytas paminklas ir įvardyti tikrieji trijų Vilkaviškio kunigų (Justino Dabrilos, Vaclovo Balsio ir Jono Petrikos), nukankintų Budavonės miške, žudikai.
Rūpinosi, kad būtų įamžintas „Tauro“ apygardos partizanų kapeliono kun. Justino Lelešiaus atminimas, kad iškiltų paminklai stalinizmo aukoms atminti, tremtiniams, partizanų žūties vietose.
K. Janulaitis organizavo Jono Basanavičiaus tėviškės tvarkymo darbus bei iškėlė idėją pastatyti paminklą tautos patriarchui atminti. Jo iniciatyva buvo surinktos lėšos šio paminklo pastatymui centrinėje Vilkaviškio miesto aikštėje.
K. Janulaičio dėka Vilkaviškyje, prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, buvo atstatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybei.
2019 m. jam suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas.
K. Janulaičio drąsūs ir svarūs žodžiai įvairiuose susibūrimuose bei ryžtingi darbai leido įgyvendinti tai, kas galėjo nusikelti į tolimesnę ateitį arba visai išblėsti.

 

Šaltiniai:

  1. Mirė vienas Lietuvos Sąjūdžio Vilkaviškio grupės vadovų Kostas Janulaitis. 2023. Prieiga internete https://suduvosgidas.lt/mire-vienas-lietuvos-sajudzio-vilkaviskio-grupes-vadovu-kostas-janulaitis/
  2. Vilkaviškio rajono garbės piliečiai. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/apie-vilkaviski/garbes-pilieciai/
(Visited 22 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window