[gimė 1915 06 20 Deksniškių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1935 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1935 09 15 pradėjo karinę tarnybą. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą ryšių specialybės ats. jaun. leitenanto laipsniu. Baigė VDU Technikos f-tą. 1929 03 29 paskirtas Kauno rinktinės Marvelės šaulių būrio vadu. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m., emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, vėliau Klarenton Hilse.

Šaltiniai:

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . – 2002. – 407, [1] p.
(Visited 1 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window