[gimė 1892 07 04 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1929 Vilkaviškyje] – Lietuvos ariuomenės veikėjas. 1919 m. vasario 11 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Pradžioje tarnavo Vilkaviškio apskrities komendantūroje. 1920 m. buvo paleistas kaip vienerius pažadėtus metus atitarnavęs savanoris. 1920 m. spalio mėnesį iš atsargos mobilizuotas į kariuomenę. 1920 m. lapkričio mėnesį už lenkų fronte parodytą narsą apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties kryžiumi. Tarnybą baigė vyresniojo puskarininkio laipsniu ir gaudamas 150 auksinių algos. 1937 m. balandžio mėnesį mirusiam P. Baukui buvo pripažintas kūrėjo – savanorio statusas ir šeimai įteiktas Savanorio medalis su liudijimu Nr. 9944.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009. – 128 p.
  2. Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. – Vilnius: Lodvila, 2012. – 276 p.
(Visited 3 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window