Vyskupas J.Žemaitis MIC. [gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Sparvinių k., Šakių rj. –  2021 m. spalio 5 d. Marijampolės Švč. Marijos globos namuose] –Vilkaviškio vyskupas. Monsinjoras (1980). Marijonas (1989) 1934–1939 m. mokėsi Meškinių ir Barzdų pradžios mokyklose, 1939–1948 m. Šakių gimnazijoje. 1945–1949 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1949 m. rugsėjo 25 d. buvo pašventintas kunigu. Vyskupas J. Žemaitis MIC nuo 1949 m. spalio 11 d. buvo Veiverių parapijos vikaras, nuo 1950 m. kovo 18 d.  – Marijampolės šv. ark. Mykolo parapijos vikaras, nuo 1953 m. liepos 10 d.  – Vilkaviškio parapijos vikaras. Nuo 1953 m. rugpjūčio 20 d. buvo Simno parapijos administratorius, nuo 1967 m. balandžio 28 d. – Šakių parapijos klebonas ir Šakių dekanato dekanas. 1980 m. gegužės 17 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė monsinjoro titulą. Nuo 1984 m. gegužės 10 d. vyskupas J. Žemaitis buvo Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys. 1986 m. rugsėjo 18 d. padarė įžadus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų kongregacijoje (MIC). 1989 m. kovo 18 d. buvo konsekruotas tituliniu Tabaikaros vyskupu ir paskiriamas Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. Nuo 1991 m. gruodžio 24 d. – Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, nuo 2002 m. sausio 5 d. – Vilkaviškio vyskupijos vyskupas emeritas. Nuo 2002 m. vasario 8 d. vyskupas Juozas Žemaitis – Marijampolės garbės pilietis. Vyskupas J. Žemaitis MIC buvo šiltas, atviras, kuklus, labai Dievą ir Bažnyčią mylintis dvasininkas. Jis ilgame savo kunigystės kelyje padarė labai daug gero visose parapijose, kuriose tarnavo, Jis buvo pirmasis Vilkaviškio vyskupijos vyskupas po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Jis tapo Vilkaviškio vyskupijos tikru tėvu ir ganytoju. Juozas Žemaitis buvo vyskupas, kuris nuo pat savo paskyrimo, gaivino ir kūrė Vilkaviškio dieceziją, jos organizacijas bei naujas parapijas. Aktyviai ugdė gyvąją Bažnyčią, taip pat rūpinosi eilės bažnyčių bei Vilkaviškio katedros atstatymu, naujų kunigų ruošimu, kurių būdamas Vilkaviškio vyskupu pašventino 72.

Šaltiniai:

 1. Juozas Žemaitis MIC: 1926–2021: [Vilkaviškio vyskupas emeritas]: [nekrologas]/ Vilkaviškio vyskupijos kurija// Miesto laikraštis. 2021, spal. 14, p. 4.
 2. Juozas Žemaitis – Vilkaviškio vyskupas/ Balčiūnas L.//  Lietuvos dvasios galiūnai: eilėraščiai ir publicistiniai, biografiniai komentarai: knyga skiriama Dievo garbei ir Tėvynei, žengiant į trečiąjį tūkstantmetį / Leonas Balčiūnas. – Kaunas: AB „Raidė”, 2000, p.355-357.
 3. Juozas Žemaitis/ Jokūbas Kregždė// Lietuvos reformatų raštija: istorinė apžvalga/ Jokūbas Kregždė. – Chicago, Ill.: Devenių kultūrinis fondas, 1978, 223-225 – (Devenių kultūrinio fondo leidinys; Nr. 4)
 4. Mirė vyriausias Lietuvos vyskupas/ Vilkaviškio vyskupijos kurija// XXI amžius. – 2021, spal. 8, p. 1
 5. Poškevičiūtė, L. Vyskupas emeritas Juozas Žemaitis tarnauja žmonėms ir myli poeziją/ Lina Poškevičiūtė// Draugas.-2021, rugs. 7, p. 8.
 6. Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC (1926-2021)/ Vilkaviškio vyskupijos kurija// Draugas. -2021, spal. 8, p. 5
 7. Vilkaviškio vyskupija ir jos ganytojas Juozas Žemaitis/ A. Vasiliauskienė// Voruta. –  1996, rugs. 1, p. 1, 5, 8
 8. Vilkaviškio vyskupui Juozui Žemaičiui – 75-eri: [sukaktys]/ Kęstutis Žemaitis//  Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis: Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys/ Lietuvių katalikų mokslo akademija. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965-1985, 1994-,p. 624-625. 
 9. Vyskupas Juozas Žemaitis MIC 1920–2021: [nekrologas]/ Vilkaviškio vyskupijos kurija//Alytaus naujienos. – 2021, spal. 7, p. 2.
 10. Žemaitis, K. Vyskupą Juozą Žemaitį MIC prisimenant/ Kęstutis Žemaitis//  Miesto laikraštis. – 2021, spal. 28, p. 6.
 11. Į Tėvo namus iškeliavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. 2021. Prieiga internete https://www.bernardinai.lt/i-tevo-namus-iskeliavo-vilkaviskio-vyskupas-emeritas-juozas-zemaitis-mic/
(Visited 34 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window