Medžio drožėjas.
Gyvena Daugirdo 18, Kybartai
Tel.: 861719021

Gimė 1961 m. gegužės 21 d. Kybartuose. 1979 m. baigė Kybartų K. Donelaičio vidurinę mokyklą. Mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume ( dabar Kauno aukštesnioji meno mokykla). Ją baigė 1990 m. Diplominis darbas buvo „Šv. Jonas Nepomukas“. ( Jis dabar yra Rumšiškių muziejuje ).
Apie 1991 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą ( LTS). Aktyviai dalyvavo ir dalyvauja respublikinėse bei regioninėse liaudies meno parodose. Suteiktas meno kūrėjo statusas.
Mokydamasis vidurinėje mokykloje jau drožinėjo statulėles, lipdė iš molio ir piešė. Tad polinkis į menus – ankstyvas. Kurį tai laiką nieko nedarė. Po to tik parėjęs iš kariuomenės įstojo mokytis dailės.

Pirmi darbai buvo pasaulietiškos tematikos: „Pabiro uogos“, „Piemenukas su botagėliu“ ( stovi prie Vištyčio P.Kriaučiūno vid. m-klos), „Grėbėja“, „Svaigulys“, „Žvejys“, „Išsigandusi mergaitė“ ( 1991 m. sausio 13 d. įvykiams atminti ), „Rašytojas“, „Mokykla“, „Globa“, „Gimimas“, „Išminčius“ ir kt. Prasidėjus Atgimimui ir pradėjus vaikščioti į bažnyčią pradėjo daryti sakralinius darbus. Pagrindiniai jo darbai: „Rūpintojėliai“, „Angelai“, „Šv. Jurgis“, „Šv. M. Marija su kūdikėliu“, „Šv. Juozapas“, „Šv. Jonas Nepomukas“, „Šv. Kazimieras“, „Šv. Ona“, „Kryžiaus nešimas“, „Šventoji Šeima“, „Šv. Jonas Krikštytojas“, „Šv. Agota“, „Nukryžiuotasis“, „Arkangelas Rapolas“, „Pieta“, „Madona „, „Tikėjimo angelas“, „Šv. Hubertas“, „Prakartėlė“, „Šv. Karolina“ ir kt.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje yra Vito Vasiliausko skulptūros“ „Vasarėlė“, „Džiaugsmas“ ir kt.
Menininko kūrybos darbų yra daugelyje Lietuvos bažnyčių.
2010 m. rugsėjo 15 – lapkričio 5 d. dalyvavo XVI Respublikinėje medžio drožėjų darbų konkursinėje parodoje Liongino Šepkaus premijai laimėti Rokiškio muziejuje ir pateko į Rokiškio krašto muziejaus išleistą katalogą.
Vilniuje „Piligrimų draugijos“ organizuojamoje parodoje dalyvavo net du kartus.
Šįmet dalyvauja Rokiškio krašto muziejaus organizuojamoje „Prakartėlių“ parodoje.
Vitas Vasiliauskas yra pelnęs prizinių vietų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window