[gimė 1925 10 19 Kaune, mirė 2010 10 19 Vilniuje]. Pedagogas, fizikas, visuomenės veikėjas, dimisijos vyr. leitenantas. Tėvas karininkas Vladas Tarasonis (gimęs Vilkaviškio raj., Šiaudiniškių kaime, Alvito vls.) nuo 1930 m. gyveno Vilkaviškio kareivinėse. Į skautų organizaciją įstojo pradžios mokykloje Vilkaviškyje. 1938-1941 m. mokėsi Vilkaviškio J.Basanavičiaus (buvusioje „Žiburio“) gimnazijoje, kur iki 1940 liepos 18 d. priklausė skautų judėjimui. 1941 m. su šeima buvo ištremtas į Akutichą, Bistryj Istoko r., Altajaus kraštą, kur kirto medžius, vėliau dirbo stiklo fabrike. 1944-1946 m. mokėsi Akutichos vidurinėje mokykloje, 1946-1948 m. – Bijsko mokytojų instituto matematikos ir fizikos fakultete. Baigęs institutą pradėjo mokytojauti Čemrovkos septynmetėje mokykloje. Dirbdamas mokėsi Barnaulo Pedagoginiame institute, baigęs keturis kursus, 1955 m. grįžo į Lietuvą ir įstojo į Vilniaus universitetą. Lankė ir karinės katedros dėstomas disciplinas, gavo jaunesniojo leitenanto, vėliau vyr. leitenanto laipsnį. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje, dalyvavo respublikos fizikų mokslinės metodinės tarybos veikloje, kaupė medžiagą lietuviškajam trijų dalių fizikos vadovėliui. Parašė 13 darbų fizikos klausimais, 1995 m. jo fizikos vadovėlis 11-12 klasėms apdovanotas I-ojo laipsnio premija. Prasidėjus atgimimui, Vytautas Tarasonis aktyviai įsijungė į tautinę veiklą. Nuo 1988 m. Vilniaus tremtinių bendrijos narys, Lietuvos karininkų ir ekspedicijų į tremties vietas komisijų pirmininkas. Sausio 13-osios Televizijos bokšto gynėjas, patyręs akustinę traumą, atminimo kryžių Kirgizijoje ir Altajaus krašte trėmimo vietose statybos iniciatorius. Vytautas Tarasonis už darbštumą ir pasiaukojamą darbą Tėvynei apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, LDK Gedimino I-ojo laipsnio, Sausio 13-osios atminimo medaliais, įvairiais padėkos raštais.

Vadovėliai, mokymo priemonės:

 1. Fizikos laboratoriniai darbai. Aukštojo ir spec, vidurinio mokslo ministerija, 1967.
 2. Fizikos programa – tematiniai planai technikumams. Aukštojo ir spec, vidurinio mokslo ministerija, 1977.
 3. Fizikos laboratoriniai darbai specialiosioms vidurinėms mokykloms. – Vilnius: Mokslas, 1981.
 4. Fizikos programa aukštesniosioms pramonės ir technikos mokykloms. Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla, 1990.
 5. Fizika. Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla, 1990.
 6. Tarasonis V., Bajoriūnas A., Gediminskas D. Lietuvos tremtiniai Tadžikijoje. – Vilnius: Lietuvos Auto, 1992.
 7. Fizika. Vadovėlis vidurinių mokyklų 11-12 klasei. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
 8. Fizika II. Vadovėlis 11 klasei. – Vilnius: Žiburio leidykla, 1997.
 9. Fizika III. Vadovėlis 12 klasei. – Vilnius: Žiburio leidykla, 1998.
 10. Fizika I. Vadovėlis 11 klasei. – Vilnius: Žiburio leidykla, 2000.
 11. J. Tarasonienė. Esate ištremta pagrįstai. – Vilnius: Minties leidykla, 2004.
 12. Fizyka I Podręcznik dla klasy X. – Vilnius: Žiburio leidykla, 2007.
 13. Fizyka I Podręcznik dla klasy XI. – Vilnius: Žiburio leidykla, 2007.
 14. Fizyka I Podręcznik dla klasy XII. – Vilnius: Žiburio leidykla, 2007.

Straipsniai periodinėje spaudoje, žurnaluose:

 1. 1940-tieji Vilkaviškio gimnazijoje // Dobilas, 1989-07-01, Nr. 4.
 2. Lietuvos savanoriai // Gimtasis kraštas, 1989, Nr. 38.
 3. Pirmieji litai Lietuvoje // Lietuvos aidas, 1990-12-04, Nr. 136.
 4. Baltijos tremtinių forumas // Lietuvos aidas, 1991-06-1
 5. Televizijos bokšto gynimas 1991 m. sausio 13 d. // Dobilas, 1991, Nr. 40
 6. Po Tadžikijos saule // Tremtinys, 1991 m. lapkritis
 7. Lietuvos tremtiniai Tadžikijoje // Gimtasis kraštas, 1992, Nr. 3
 8. Mes iš Vilkaviškio gimnazijos // Gimtasis kraštas, 1993
 9. Albinas Baranauskas ir jo knygos // Gimtasis kraštas, 1994, Nr. 23
 10. Fizika vidurinių mokyklų 11-12 klasių moksleiviams // Fizikų žinios, 1995, Nr. 9
 11. Kaip dirbti su neįprastu vadovėliu // Dialogas, 1998, Nr. 5 ir 15
 12. Po klastinga draugystės skraiste // Kardas, 2004, Nr. 2
 13. Šviesos spindulys tamsos karalystėje // Fizikų žinios, Nr. 35, 2008

Šaltiniai:

 1. Budrytė-Vilbikė, E. Vilkaviškio skautai: 1920-2020 m. – Vilkaviškis: MB „Mazgeliai“, 2020.
 2. Vytautas Jonas Tarasonis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Jonas_Tarasonis
 3. Vytautas Jonas Tarasonis. Prieiga internete https://lietuvai.lt/wiki/Vytautas_Jonas_Tarasonis
(Visited 37 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window