Šūklių tuopa Šūklių dvaro parko teritorijoje. Tai valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Į registrą jis įrašytas 2018 m. Tuopos apimtis 7,72 m (1,3 m aukštyje), aukštis – 41 m.

Šaltiniai:

  1. Birgelis, S. Kelionė po Sūduvos dvarus. Šūkliai. 2019. Prieiga internete https://punskas.pl
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 2018. Prieiga internete https://e-seimas.lrs.lt

_____

(Visited 32 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window