[gimė 1906 11 11 Žvirgždaičių k., Šakių aps. – 2003 02 04 Čikagoje (JAV)] – pirmoji Lietuvos lakūnė ir parašiutininkė. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją ir išvažiavo į Kauną, kur įsidarbino pašto telefoniste. Sykį, paskraidinta lėktuvu vyresniojo brolio Jono, kuris tarnavo karo lakūnu, Antanina susižavėjo aviacija ir nusprendė pati įvaldyti lėktuvą. 1931 metų rudenį įstojo į Lietuvos aeroklubą ir, baigusi teorijos kursą bei atlikusi medicininį sveikatos patikrinimą, pradėjo skraidyti. 1932 metų rugsėjo 26 dieną ji išskrido savarankiškai ir tapo pirmąją Lietuvos lakūne. 1936 metų birželio 7 dieną Tauragėje surengtoje aviacijos šventėje Antanina nustebino žiūrovus iššokdama su parašiutu. Taip ji tapo ir pirmąja Lietuvos parašiutininke. 1937 metų gegužės 16 dieną, minint LAK įkūrimo dešimtmetį Kauno aerodrome vykusioje aviacijos šventėje pirmą kartą Lietuvoje įvykdytas grupinis parašiutininkų šuolis. Tarp dešimties šiame renginyje dalyvavusių sportininkų buvo ir Antanina. Vėliau šuolius su parašiutu demonstravo kituose provincijos miestuose ir ten rengiamose aviacijos šventėse. 1939 metais atgavus Vilniaus kraštą apsigyveno sostinėje. 1944 metais artėjant frontui pasitraukė į Vakarus. 1949 metų rudenį atvyko į JAV. Čia aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių gyvenime. 1991 metais parėmė S.Dariaus ir S.Girėno paminklo prie Kauno stadiono statybą. 1993 metų liepos 14 dienos Lietuvos Respublikos Prezidento A. Brazausko dekretu Nr. 100 Antanina Liorentaitė apdovanota S. Dariaus ir S. Girėno medaliu. Antanina Liorentaitė mirė 2003 metų vasario 4 dieną Čikagoje (JAV). Tų pačių metų kovo 15 dieną palydėta į amžinojo poilsio vietą tėviškėje. Urna su lakūnės pelenais pirmiausia palydėta iš jos tėviškės, kur stovi tvirtas ąžuolas, menantis velionės vaikystę. Paskui šv. Mišias Žvirgždaičių bažnyčioje aukojo Paluobių klebonas kun. Antanas Mickevičius. Kapinėse žodį tarė velionės bičiulis lakūnas Viktoras Ašmenskas, rajono jaunųjų sklandytojų būrelio vadovas Antanas Unikauskas. Pirmoji lakūnė palaidota šalia tėvo ir sesers.

Šaltiniai:

  1. Liorentų būtasis laikas. Kaunas: Šakių viešoji biblioteka, 2021.
  2. Antanina Liorentaitė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanina_Liorentait%C4%97
  3. Antanina Liorentaitė. Prieiga internete https://www.plienosparnai.lt/page.php?1303
  4. Dangų įsimylėjusi kregždė, vardu Antanas. 2022. Prieiga internete https://www.15min.lt/media-pasakojimai/antanina-liorentaite-590
  5. Dobkevičius, K. Antanina Liorentaitė. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/antanina-liorentaite/
  6. Dokumentinis filmas „Į raketą sėsčiau…” Prieiga internete https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071114/dokumentinis-filmas-i-raketa-sesciau
(Visited 71 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window