(g. 1964-06-29 Vilkaviškio r., Kybartuose). Kanklininkė, pedagogė, kolektyvų vadovė.
1971-1980 m. mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje. 1976-1980 m. lankė Vilkaviškio vaikų muzikos mokyklą (kanklių specialybės mokytojai – Regina ir Simas Gaveliai). 1980-1984 m. mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – J.Gruodžio konservatorija), Irenos Mintaučkienės kanklių klasėje. 2003-2006 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – VDU Švietimo akademija).
Nuo 1994 m. dirba Kapsuko vaikų muzikos mokykloje (nuo 2015 – Marijampolės meno mokykla) kanklių, liaudies instrumentų ansamblio, skudučių ir kanklių ansamblio mokytoja. 1984-1991 m. vadovavo Kapsuko m. putliųjų verpalų fabriko dainų ir šokių ansamblio kanklių grupei, 1993-1997 m. – Marijampolės m. moksleivių kūrybos centro kanklių ansambliui. 1996 m. I.Kupstienei suteikta vyresniojo mokytojo, 2008 m. – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Pedagogės parengti mokiniai dalyvavo respublikiniuose Jono Švedo tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursuose, Tarptautiniame Jono Žigaičio vaikų ir jaunimo kamerinės muzikos festivalyje, respublikiniuose ir tarptautiniuose tautinės muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivaliuose „Klonių aidai“, „Upokšnis“, „Veiki gyvi, sveteliai“. Koncertavo folkloro festivaliuose „Atidarysiu dainų skrynelę“, „Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę“, „Vaikystės spalvos“. Dalyvavo Marijampolės miesto šventinėse programose ir kitur.
Su įvairios sudėties liaudies instrumentų ansambliais L.Kupstienė daug koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse: Kuboje, Danijoje, Vengrijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose.
Už dalyvavimą renginiuose L.Kupstienė ir jos vadovaujami kolektyvai apdovanoti diplomais, Lietuvos liaudies kultūros centro padėkos raštais ir atminimo ženklais. Už moksleivių, tapusių laureatais, parengimą J.Švedo tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursams mokytoja yra pelniusi LR švietimo ir mokslo ministerijos, Liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ padėkos raštus.
Pasirinkti liaudies instrumentą įtakos turėjo tai, kad mama, jos tėvai ir brolis buvo tremtiniai, tad lietuvybės idėjos, tautiškumas ir patriotiškumas buvo puoselėjami šeimoje, liaudies daina nuolat skambėdavo.
Pomėgiai – knygų skaitymas, lankymasis koncertuose, teatruose, kelionės.
Sutuoktinis – Romualdas, sūnus – Karolis.
Kredo: Tegul tavo darbai būna tokie, kuriuos norėtum prisiminti visą gyvenimą. Būk sąžiningas ir nuoširdus sau ir kitiems.

Šaltiniai:
1. Lietuvos tautinių instrumentų puoselėtojai. Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2023.

(Visited 38 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window