(g.1945-06-28 Vilkaviškio r. Čyčkų kaime). Birbynininkas, orkestro artistas, pedagogas, kolektyvų vadovas. Mokėsi Alvito (Vilkaviškio r.) aštuonmetėje mokykloje. 1961-1964 m. – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – J.Tallat-Kelpšos konservatorija). Ją baigęs įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – LMTA). 1969 m. baigė birbynės ir dirigavimo specialybę (Liaudies instrumentų katedra) ir įgijo pedagogo, liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikaciją. Tarnaudamas armijoje grojo klarnetu kariniame orkestre, o grįžęs Vilniaus geležinkelininkų kultūros rūmuose subūrė liaudies instrumentų ansamblį ir trejus metus jam vadovavo. Ansamblis akompanavo choreografiniam kolektyvui „Neris“, aktyviai koncertuodavo Lietuvoje ir užsienyje. J.Bikauskas trejus metus dirbo Pedagoginio instituto (dabar – VDU Švietimo akademija) dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ orkestro ir birbynių grupės koncertmeisteriu.
1968-1973 m. J.Bikauskas – „Lietuvos“ ansamblio artistas-birbynininkas. Ansamblyje grojo ir daudyte, skudučiais, armonika. Su ansambliu „Lietuva“ aplankė nemažai užsienio šalių.
1970 m. Vilniaus statybininkų kultūros rūmuose subūrė kaimo kapelą ir septynerius metus jai vadovavo. Su kapela surengė daug koncertų, dalyvavo Vilniaus ir respublikiniuose konkursuose. Su kaimo kapela parengė per šimtą kūrinių, daugelį jų pats aranžavo.
1973-1977 m. dirbo mokytoju ir Liaudies instrumentų skyriaus vedėju Vilniaus 2-ojoje muzikos mokykloje (dabar – Naujosios Vilnios muzikos mokykla), dėstė birbynės, klarneto, saksofono ir akordeono specialybes. 1976 m. su grupe koncertavo JAV kaip birbynininkas solistas.
1977 m. pradėjo dirbti Balio Dvariono muzikos mokykloje mokytoju ir Liaudies instrumentų skyriaus vedėju. Dėstė birbynės, lamzdelio, aranžavimo, kamerinio ansamblio specialybes. Pradėjęs dirbti subūrė moksleivių liaudies instrumentų orkestrą. Su šiuo orkestru sėkmingai dalyvavo respublikinėse dainų šventėse, koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Moldavijoje, Ukrainoje, Kaliningrade.
1982 m. Vidaus reikalų ministerijos rūmuose subūrė liaudies instrumentų orkestrą „Ralio“. Su šiuo kolektyvu konkursuose „Gaudžia trimitai“ laimėjo II (1983) ir I (1987) vietas. Su „Ralio“ kolektyvu koncertavo Taline, Rygoje, Kurske, sėkmingai dalyvavo festivaliuose bei konkursuose.
1993-1995 m. dirbo tautinių šokių ansamblio „Sietuva“ liaudies instrumentų orkestro vadovu.
Yra aranžavęs per 100 įvairios pedagoginės muzikinės literatūros ir koncertinių kūrinių. Ryškesni teoriniai darbai: „Muzikos teorijos sąsiuvinis pradedančiajam birbynininkui“, šeši etiudų sąsiuviniai birbynei (pritaikyta iš obojaus, klarneto ir smuiko literatūros), du sąsiuviniai (rinkiniai) lietuvių liaudies dainų pradedantiesiems birbynininkams. Parengė dvi mokomąsias programas.
Už meninę ir pedagoginę veiklą J.Bikauskas apdovanotas LR kultūros ir švietimo ministerijos garbės raštais. 1989 m. išrinktas „Kanklių“ draugijos valdybos nariu.
Pomėgiai – liaudies ir klasikinė simfoninė muzika, džiazas, teatras.


Šaltiniai:
1. Lietuvos tautinių instrumentų puoselėtojai. Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2023.

(Visited 35 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window