Aš, Alfonsas Juškevičius gimiau 1959 – 01 – 27 d. Šiaudiniškių km. Vilkaviškio raj. (Mama – brigados darbininkė, vėliau fermos darbuotoja, tėtis – kalvis). Mokiausi Virbalio vidurinėje mokykloje ir Vilkaviškio vaikų muzikos mokykloje. 1974 m. baigiau vidurinės mokyklos aštuonias klases ir muzikos mokyklos 5 m. akordeono studiją. Tais pačiais metais įstojau į Marijampolės (Kapsuko) kultūros mokyklą ir 1977 m. baigęs šią mokyklą įgijau klubinio darbuotojo ir saviveiklinio dramos kolektyvo vadovo kvalifikacinę kategoriją.

1977 – 1979 metais dirbau Varėnos rajono Marcinkonių zoninių kultūros namų direktoriaus, o 1977 – 1980 metais Vilkaviškio rajono Matlaukio kultūros namų meno vadovo pareigose.1981 – 1985 metais dirbau Vilkaviškio (BGAK) „Virbalio baldai“ staliumi – baldininku (IV kvalifikacinė kategorija) ir akomponavau šio kombinato meninei agitbrigadai.
1985 – 1996 metais dirbau VĮ Marijampolės regiono kelių, Vilkaviškio kelių valdybos, Kybartų asfaltbetonio bazėje staliumi (IV kvalifikacinė kategorija), ir įgijau asfaltbetonio virėjo (IV kvalifikacinė kategorija) ir šaltkalvio (II kvalifikacinė kategorija) specialybes.
Nuo 1995 (1996) metų dirbu Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje teatrinio ugdymo vyresniuoju mokytoju ir technologijų mokytoju – metodininku.
2008 metais baigiau ŠU, Menų fakulteto, neakivaizdinio skyriaus, grafinių, taikomųjų technologijų (5 m.) bakalauro studijas. Diplominis darbas – „Skrabalai-Lietuvių liaudies mušamasis instrumentas“.
Apdovanotas padėkos raštais:
•    Gimnazija, švietimo skyrius, Vilkaviškio bei Marijampolės savivaldybė ir kt. 2001 m. įrašant į mokyklos garbės knygą. 2006 m. už mokinių kūrybiškumo ugdymą. 2007 m. už aktyvią visuomeninę veiklą ir naujų formų ieškojimą ugdymo procese. 2008 m. už vadovavimą darbo grupei plenere „Meno paukščiai“. 2009 m. už labai gerą mokinių parengimą rajoninei ir respublikinei technologijų olimpiadai. 2009 m. už dalyvavimą plenere „Jaunystės svajonės“. 2009 m. už aktyvų dalyvavimą verslumo savaitėje. 2010 m. už labai gerus mokinių pasiekimus respublikinėje technologijų olimpiadoje. 2010 m. už Sūduvos krašto tautodailės puoselėjimą. 2010 m. už jaunųjų dainininkų ugdymą ir meilės muzikai puoselėjimą. 2011 m. V-osios mokinių ir technologijų mokytojų kūrybos parodos JURGELIS MEISTRELIS dalyviui. 2012 m. už bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi. 2012 m. konkurso „Statau namą miško sparnuočiams“ II vietos nugalėtojams. 2013 m. už dalyvavimą dviejų dienų mokomųjų seminarų ciklo jaunimo stovykloje „Mokomės amatų“. 2013 m. už kūrybiškumą ir dalyvavimą projekto „Istorija ir senieji amatai dabartyje“ drožėjų plenere. 2013 m. už Sūduvos krašto tautodailės puoselėjimą. 2014 m. už Sūduvos krašto tautodailės ir amatų tradicijų puoselėjimą. 2015 m. už Sūduvos krašto tautodailės ir amatų tradicijų puoselėjimą ir moksleivių parengimą konkursui „Sidabro vainikėlis“. 2015 m. už puikų mokinių parengimą dalyko olimpiadoms ir konkursams.
•    VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras) 2009 m. už aktyvų dalyvavimą respublikinėje technologijų olimpiadoje.
•    Seimo narys Algirdas Butkevičius) 2009 m. už gabių mokinių ugdymą. 2010 m. už gabių mokinių ugdymą.
•    Kultūros ministras Šarūnas Birutis (padėkos raštas ir atminimo medaliai) 2014 m. už aktyvią, kūrybingą ir ilgametę veiklą populiarinant lietuvių literatūros klasiko atminimą ir nuolatinį rūpestį prižiūrint memorialines vietas Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių proga.

I. Mičiurino g. 3, Kybartai, Vilkaviškio raj.
Tel.: 868222197
El.p. alfune59@gmail.com

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window