[gimė 1948 09 09 Kaune – 1980 02 17 Kybartuose, Vilkaviškio r.] –  Lietuvos katalikų kunigas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui, tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis. Kankinys (2000). Marijonas (1978). Baigęs vidurinę mokyklą V. Jaugelis kelerius metus iš eilės bandė stoti į kunigų seminariją, tačiau nesėkmingai – „pasirūpinus“ KGB vis gaudavo neigiamą seminarijos rektoriaus atsakymą su siūlymu bandyti laimę kitąmet. Todėl dirbo kroviku, vairuotoju įvairiose Kauno įmonėse, tuo pačiu metu lankė slaptus religinius susibūrimus. 1971 m. su pirmąja grupele pradėjo studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje. Įsitraukęs į sąjūdį už tikinčiųjų ir Bažnyčios teises. 1973 m. lapkričio 19 d. jo bute Kaune buvo padaryta krata, be religinio turinio knygų, rasta ir paimta „LKB kronikos“ vaškuotės. LSSR Aukščiausiasis teismas 1974 m. gruodžio mėnesį už Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą.  jį nuteisė 2 metams laisvės atėmimo. Lageryje buvo mušamas, kankinamas, susirgo vėžiu. Dėl silpnos sveikatos 1975 m. gegužės mėnesį jis, iš kalėjimo buvo paleistas. Visiškai išsekęs, nepastovintis ant kojų buvo parvežtas ir pamestas prie namų slenksčio. Nujausdamas, kad jo gyvenimas būsiąs trumpas, V. Jaugelis sakė: „Man reikia skubėti“. Nusilpęs, didžiausių skausmų varginamas, neatsisakė didžiausio troškimo – tapti kunigu, paaukoti bent vienerias Šv. Mišias. Šiek tiek atsigavęs ir sustiprėjęs V. Jaugelis apsigyveno Kybartuose, ėjo zakristijono pareigas, talkininkavo kun. Sigitui Tamkevičiui ir toliau rengėsi kunigystei. Nepasitraukė ir iš kovos už žmogaus teises. 1975 m. gruodžio 9–12 d. buvo sulaikytas 15 parų, atimta Antano Maceinos knyga „Krikščionis pasaulyje. Areštinėje vėl smarkiai sumuštas Galiausiai 1978 m. pogrindyje buvo įšventintas į kunigus, tais pačiais metais įstojo ir į Marijonų kongregaciją. 1978 m. lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje jis pirmąkart viešai aukojo šv. Mišias. Kybartų parapijos žmonės didžiai nustebo, pamatę V. Jaugelį, apsivilkusį baltais kunigo rūbais. Ligos kamuojamas šv. Mišias jis  aukodavo savo kambarėlyje senojoje Kybartų klebonijoje. Net sirgdamas pasižymėjo nepaprastu kantrumu, jį aplankantiesiems sugebėdavo šypsotis ir niekada nesiskųsti savo kančia. Mirė 1980 m. vasario 17 d. Palaidotas Kybartuose, bažnyčios varpinės bokšte, nes sovietų valdžia nebūtų sutikusi leisti jį laidoti šventoriuje. Jau po mirties jo buvusiame bute saugumo darbuotojai padarė dar vieną kratą, kurios metu rado ir paėmė po kelis „LKB kronikos“ ir pogrindinio leidinio „Tiesos keliu“ numerius, s. Nijolės Sadūnaitės laiškus iš tremties, keletą religinio turinio knygų. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu V. Jaugelis po mirties apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius). 2000 m. pripažintas kankiniu.

Šaltiniai:

 1. Ambrasas, Kazimieras Juozas. Lenkiamės idealistui/ Kazimieras Ambrasas // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2005, kovo 4, p. 7.
 2. Ambrasas, Kazimieras Juozas. Sūduva lenkiasi idealistui/ Kazimieras Ambrasas// Žingsniai ir stabtelėjimai. – ISSN 1392-9267. – 2005, Nr. 31 (sausis/kovas), p. 7-10.
 3. Baronienė, Daiva. Kybartams Č. Darvino nebereikia/ Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2019, bal. 26, p. 6.
 4. Girdzijauskas, Petras. Laisvės gynėjas: Petro Paulaičio biografijos bruožai/ Petras Girdzijauskas. – Portr., nuotr. – Priedai: Keletas laiškų Petrui Paulaičiui [N. Sadūnaitės, A. Svarinsko, V. Jaugelio, L. Simučio ir kt.] // Laisvės kovų archyvas. – ISSN 1392-0421. – p. 5-28.
 5. Kun. Virgilijaus Jaugelio mirties 25-osioms metinėms // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – ISSN 1392-0502. – p. 729-731.
 6. Kun. Virgilijaus Jaugelio 25-ųjų mirties metinių minėjimas // Bažnyčios žinios. – ISSN 1392-6098. – 2005, Nr.5 (kovo 14), p. 13-14.
 7. Kunigas V. Jaugelis pripažintas kankiniu / nuotr. iš svetainės genocid.lt. – Portr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, bal. 9, p. 8.
 8. Kunigas Virgilijus Jaugelis MIC (1948–1980) // Mūsų švyturiai / Vilkaviškio vyskupijos bažnytinių reikmenų bendrovė „Ardor“. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1992. – P. 107-109.
 9. Nenėnienė, Birutė. Kybartuose pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą / Birutė Nenėnienė ; Birutės Nenėnienės nuotr.. – Iliustr.. – Apie mane, tave, mus visus // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2005, vas. 26, p. 4.
 10. Nenėnienė, Birutė. Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą… / Birutė Nenėnienė. – Nuotr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2005, kovo 4, p. 3-4.
 11. Paminėtos tikėjimo liudytojo mirties metinės / Parengta pagal ELTA, respublikinės spaudos, televizijos pranešimus. – Lietuva šiandien // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2005, vas. 23, p. 2.
 12. Petraitienė, Irena. Tarsi laisvo žodžio sakramentas: Štrichai kun. Virgilijaus Jaugelio (1948-1980) portretui / Irena Petraitien4.- Portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2002, bal. 12, p. 1, 5.
 13. Sinkus, Laura. In the prime of life / Laura Sinkus. – Iliustr., portr. // Draugas news. – Vol. 3, no. 4 (2015), p. 2.
 14. Tamkevičius, Sigitas. Kelkitės, nebijokite! (Mt 17, 1-9) / Sigitas Tamkevičius // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2005, kovo 4, p. 7.
 15. Varnagirytė, Ona. Šventi prisiminimai apie kunigą Virgilijų Jaugelį/ Ona Varnagirytė. – Portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2010, vas. 12, p. 9
 16. Vitkauskienė, Renata. Parapiją stiprino drąsūs kunigai/ Renata Vitkauskienė; Nuotr. iš asmeninio albumo. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2017, lapkr. 30, p. 3, 6.
 17. Žalnierukynaitė, Kristina.Susirūpinta mieste palaidoto kunigo vardo įamžinimu/ Kristina Žalnierukynaitė; Raimundo Kaminsko nuotr. – Iliustr.. – Rubrika: Kybartai: čia prasideda Lietuva // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, bal. 5, p. 6.
 18. Kunigas V.Jaugelis pripažintas kankiniu. 2019. Prieiga internete https://kybartai.lt/lt_lt/kunigas-v-jaugelis-pripazintas-kankiniu/
 19. Nenėnienė, B. Kybartuose pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…. 2005. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=525
 20. Nenėnienė, B. Kybartuose pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…. 2005. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/03/04/kbend_01.html
 21. Varnagirytė ACJ, O. Prisiminimai apie kunigą Virgilijų Jaugelį. 2010. Prieiga internete https://lkbkronika.lt/index.php/virgilijus-jaugelis
 22. Virgilijus Jaugelis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Virgilijus_Jaugelis
 23. Virgilijus Jaugelis. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/virgilijus-jaugelis/
 24. Virgilijus Jaugelis. Prieiga internete http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2013/201309_jaugelis_biog.pdf
 25. Virgilijus Jaugelis – nepalaužiamos dvasios kovotojas už sovietų laužomas žmogaus teises Tėvynėje. 1982. Prieiga internete https://www.spauda.org/ateitis/archive/1982/1982-nr04-ATEITIS.pdf
 26. Žalnierukynaitė, Kristina.Susirūpinta mieste palaidoto kunigo vardo įamžinimu. 2019. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=52422
(Visited 62 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window