Gižai –  kaimas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, 10 km į šiaurės vakarus nuo Marijampolės; seniūnijos, seniūnaitijos,  parapijos centras. Gyventojų – apie 500. Per kaimą teka upelis Muldžius (Rausvės intakas). Kitas upelis – Paikis – skiria Gižų ir Rūdos kaimus. Yra Šv. Antano Paduviečio bažnyčia,  mokykla – daugiafunkcis centras, kultūros namai, biblioteka, 2 parduotuvės. Nuo 2003 m. veikia Gižų kaimo bendruomenė. Gižuose gimė fizikas profesorius, pirmasis Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) rektorius Kazimieras Baršauskas. Išlikusi sodyba, pastatytas paminklas ir medžio drožinys. Gižai Alvito dekanato parapijinėse knygose įrašyti 1613 m. Gižų kaimas  ir greta esantys kaimai išvardinti 1744 m. Vilniaus vyskupijos parapijų sąrašuose. Tai buvo nedidelis kaimas prie kelio, kuris per miškus vingiavo nuo Kalvarijos link Pilviškių. Manoma, kad apylinkėse buvo išgaunama balų rūda, iš kurios lydyta geležis (tai leidžia spėti tokie vietovardžiai kaip Gižų Rūda, Rūdos ežeras). Iš žodžio gizelis (meistro mokinys)  kildinamas ir kaimo pavadinimas. Gižai ypač išaugo, kai tapo seniūnija, priklausančia LDK didikui Adomui Chmarai. Jo pastangomis ir lėšomis buvo pastatyta pirmoji medinė Gižų bažnyčia. Ši bažnyčia 1834 metais sudegė.  Kitas Gižų savininkas Antanas Vičechovskis 1847 – 1850 metais pastatė naują neogotikos stiliaus mūrinę ir dabar esančią bažnyčią. Bažnyčioje švenčiami  Šv. Kazimiero, Šv. Antano Paduviečio ir Angelų Sargų atlaidai.

Gižų dvaras žinomas nuo XVIII antros pusės. Iki šių dienų yra išlikęs tik dviaukštis mūrinis dvaro svirnas. Gražiai tvarkomas  buvusios dvaro sodybos teritorijoje esantis parkas, mokyklos, seniūnijos viešosios  erdvės. Gižai – viena gražiausiai tvarkomų gyvenviečių Vilkaviškio rajone. Viename iš dvaro pastatų  1922-1930 m. veikė kunigų seminarija.  Vėliau pastatas atiduotas mokyklai.  Dabar šią vietą žymi paminklas, pastatytas minint  kunigų seminarijos Gižuose 90 – ąsias metines.  Kaimo centre prie kultūros namų pastatytas paminklas Gižų įkūrimo 400 metų sukakčiai. Minint Lietuvos nepriklausomybės 100-metį pastatytas paminklas iš Gižų krašto kilusiems nepriklausomos Lietuvos savanoriams , pasodinti ąžuoliukai  šešiems Vyčio kryžiaus kavalieriams. Šalia pasodintas ir ąžuoliukas – Stelmužės ąžuolo klonas, kurį Gižų kaimo bendruomenė gavo dovanų už vykdomas veiklas.

   Gižų kaimo bendruomenė vykdo edukacinę programą „Gižai – liepų kaimas“.  Parke prie mokyklos ant kalnelio auga liepa, pasodinta daugiau kaip prieš 170 metų žuvusios dvarininkaitės atminimui. Ši liepa vaizduojama Gižų herbe. Gižuose yra Liepų gatvė, seniau vadinta liepkeliu, kuris vedė iš dvaro į bažnyčią ir į kapines. Minint Gižų įkūrimo 400 metų sukaktį įvairiose erdvėse pasodinta virš 400 liepaičių. Gižų mokyklos įkūrimo 150 –ųjų metinių proga  liepaitė pasodinta ir ant naujai supilto kalnelio greta senosios liepos.

Šaltiniai:

  1. Gižai. Praeitis ir šiandiena, sudaryt. Nijolė Vaitūnaitienė. Marijampolė, UAB Idėjų dirbtuvės, 2013. – 80 psl.
  2. Butvilaitė, R. ir kt. Gižai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 739 psl.
  3. Gižai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1 (A–J). Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1966, 577 psl.
  4. Gižai. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, IV t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1978. T.IV: Gariga-Jančas, 123 psl.
  5. Gižai. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. psl. 636
  6. Gižai. Mūsų Lietuva,  T. 3.– Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966. – 415 psl.
  7. Gižai. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/gizai/
  8. Gižai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gižai/
(Visited 120 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window