Antupiai – kaimas Vilkaviškio rajone, į šiaurę nuo Bačkiškių. Seniūnaitijos centras. Pirmą kartą Antupiai paminėti 1744m. Vilniaus Vyskupijos kaimų sąrašuose ir priklausė Vilkaviškio parapijai. Per Antupius teka upelis Vilkauja, kuris pasiekia ir Vilkaviškį. Nuo šio upelio pavadinimo kildinamas Vilkaviškio miesto vardas.

XIX a. antroje pusėje Senųjų Antupių kaime įrengtos kapinės ir pastatyta medinė koplyčia su prieangiu ir zakristija. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose koplyčia paminėta 1872 m. Antupių ir dar kitų kaimų gyventojai XIX a. II pusėje nusipirko iš ūkininko Jurgio Masaičio  Antupių kaime žemės sklypą, kuriame įruošė kapinaites ir netrukus pastatė koplyčią. 1924 m. antupiškiai iškirto kapinių medžius, iš jų išpjautomis lentelėmis perdengė koplyčios stogą, aptvėrė kapines. 1925 m. ūkininkas Juozas Krulikas atgabeno iš Žemosios Panemunės parapijos klebono vargonėlius. Koplyčioje kasmet buvo švenčiami Šv. Jono, Šv. Morkaus ir Šv. Andrejaus atlaidai. Sovietmečiu koplyčia neveikė,  o 1989 m. ji  vėl grąžinta tikintiesiems. Pastato planas stačiakampis su trisiene apside. Koplyčia darnių proporcijų, paprastų liaudies architektūros formų. Koplyčia vienanavė, altorių puošia neobarokinė nukryžiuotojo skulptūra.  Antupių koplyčioje yra išlikę Jėzaus krikšto ir Šv. Morkaus paveikslai, piešti XIX a. pabaigoje (aliejus, drobė). Taip pat yra įdomus baroko stiliaus kryželis – relikvijorius, lietas 1643 m. Koplyčia 1996-11-18 įtraukta į Kultūros vertybių registrą. 1918-1919 m. Albina Krulikaitė savo tėviškėje buvo įsteigusi privačią mokyklą. Po antrojo pasaulinio karo Krulikų sodyboje veikė Antupių pradinė mokykla.

1923 m. gyventojų surašymo duomenimis Antupiuose buvo 12 sodybų ir 92 gyventojai, kaimas priklausė Gižų valsčiui. Kaimo ūkininkai turėjo sėmenų aliejaus spaudyklą, pirtį linų pluoštui ruošti, vėjinį malūną, ūkio vežimų ir ratų dirbtuvėlę. Buvo auginami cukriniai runkeliai, labai geros veislės arkliai ir produktyvūs galvijai.

Nuo 1977m. Antupių ir aplinkiniai kaimai priskirti Keturvalakių apylinkei (nuo 1995 m. Keturvalakių seniūnija). 2009 m. Antupių kaimas prijungtas prie Gižų seniūnijos. 2010 m. įsteigta Antupių seniūnaitija. Nuo Antupių kaimo iki Gižų seniūnijos centro yra apie 5 km.

Iš Antupių krašto kilę daug garsių asmenybių: kunigai Juozapas ir Simonas Skinkiai, vaistininkas Jonas Skinkys, advokatas ir literatas Jurgis Dabrila, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriai Jonas Pilius,  Bronius Draugelis, Vincas Šiporaitis. Antupių kapinėse palaidotas knygnešys Juozas Kačergius.

 

Šaltiniai:

  1. Antupiai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1 (A–J). Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1966, 78 psl.
  2. Antupiai. Mūsų Lietuva, T. 3. – Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966. – 418 psl.
  3. Antupių krašto istorija, sudaryt. Ona Inga Račkauskaitė, Antanas Žilinskas.  Marijampolė, Idėjų dirbtuvės, 2016. – 214 psl.
  4. Antupiai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antupiai
  5. Antupiai. Prieiga internete  https://lietuvai.lt/wiki/Antupiai
  6. Antupių koplyčia. Prieiga internete https://www.pamatyklietuvoje.lt/lankytinos-vietos/antupiu-koplycia/11147#!
(Visited 49 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window