Sufozinis cirkas. Tai – iš vienos pusės atvira pusapvalė dauba, esanti nuolydį turinčiame šlaite. Susiformuoja, kai į šlaito paviršių prasiveržiantys gruntiniai vandenys išneša smulkiąsias grunto daleles. Vanduo sunkiasi daugiau nei 10 m. aukštyje ir teka keliomis vagomis į ežerą. Paplūdimys. Prieš keletą metų čia buvo siauras miško kelelis su pakelėje stovinčiais gelžbetoniniais, metaliniais garažais. Parko direkcijos iniciatyva buvo parengtas projektas ir šioje vietoje įrengtas paplūdimys. Senosios vokiečių kapinės. Regioniniame parke yra 9 istorinę vertę turinčios kapinės. Tarp jų ir Pakalnių kaimo senosios vokiečių kapinės, užimančios daugiau kaip pusės hektaro plotą. Yra išlikusių senų antkapių, metalinis kryžius. Pakalnių ežerėlis. Pavištyčio miško pakraštyje telkšo nedidelis – 1,2 ha ploto ir tik trijų metrų gylio tesiekiantis vaizdingas Pakalnių ežerėlis. Regykla „Trys ežerai“. Ne kiekviename maršruto taške galite pamatyti tris ežerus. Šioje vietoje Jūs išvysite Vištyčio, Grabausko ir Pakalnių ežerus.

Galėsite pasigrožėti Pavištyčio kraštovaizdžio panorama bei Pavištyčio kalvomis. Pavištyčio akmenų grupė. Tai – rytiniame Pavištyčio piliakalnio šlaite septynių greta gulinčių 1-3 m3 dydžio akmenų grupė. Pavištyčio piliakalnis. Tai archeologinis paminklas, vienas iš keturių piliakalnių, esančių regioniniame parke. Jo rytiniai ir šiauriniai šlaitai nuolaidūs, o vakariniai ir pietiniai labai statūs, iki 30 m. aukščio. Tik stovėdami ant piliakalnio „kepurės“ galėsite pajusti, ką šneka Pavištyčio kloniai ir kalneliai. Pasakojama, kad piliakalnyje nugrimzdusi bažnyčia ir Šv. Velykų rytą girdėti skambinant varpais. Už pusės kilometro dunkso ir antrasis Pavištyčio piliakalnis. Pelkė. Pėlkė – nuolat šlapias žemės paviršiaus plotas, kurio augalija pamažu virsta durpėmis. Ši žemapelkė gausiai apaugusi meldais, viksvomis ir karklais. Lizdelius čia mėgsta sukti mažieji paukščiai, tokie kaip pečialindos, devynbalsės, zylės, nendrinukės ir kt. Petro Mikolainio gimtinė. Iki šių dienų išlikę gimtinės pamatai ir pastatyta paminklinė lenta čia užaugusiam knygnešiui ir knygų leidėjui Petrui Mikolainiui. Jis pirmasis išleido Vinco Kudirkos harmonizuotų liaudies dainų rinkinį „Kanklės“ ir kitus leidinius. Bendradarbiavo laikraščiuose „Ūkininkas“, „Keleivis“, „Lietuvos žinios“. Vaizdas „Plačiausia ežero vieta“. Čia galite matyti plačiausią ežero vietą – 4,2 km. Jeigu po kelionės nuspręsite parke pasilikti dar keletą dienų, galite aplankyti visą parko teritoriją, pailsėti atokvėpio vietose.

Vištyčio regioninio parko direkcija
Vytauto g. 8, LT-70346 Vištytis, Vilkaviškio raj.
Tel.: +370 342 63532, +370 342 63581
El.paštas: info@vistytis.lt

Mašrutas ir vietos mašrute

(Visited 15 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window