Kybartai – pietvakarių Lietuvos miestelis, įsikūręs prie Lietuvos ir Rytų Prūsijos (nuo 1946 m. – Kaliningrado sritis) sienos, – Lieponos upelio – kairiojo Širvintos intako (35,2 km ilgio).
Kybartų kaimą įkūrė karalienė Bona kolonizuojant Sūduvą. Kybartai pirmą kartą minimi 1561 m. Jurbarko ir Virbalio inventoriuje, tuo metu kaime buvo 20 ūkių.
1598 m. dalis kaimo buvo užrašyta Virbalio bažnyčiai. Po 1795 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybių padalinimo Kybartai atiteko Prūsijai. 1815 m. -Rusijai. Kybartai pradėjo plėstis 1861 m. kai buvo baigtas tiesti Kauno – Virbalio geležinkelis, jungiantis Rusijos miestus su Prūsija. Prie Kybartų buvo pastatyta viena didžiausių ir gražiausių carinės Rusijos vakaruose geležinkelio stotis, įkurta pasienio muitinė. Stoties pastatus jungė požeminiai tuneliai. Šiuo laikotarpiu Kybartai sparčiai auga ir, nustelbę Virbalį tapo svarbiu prekybos punktu. Spaudos draudimo metais per Kybartus ėjo knygnešių keliai 1914 m. mieste gyveno 10000 gyventojų.

Per Pirmąjį pasaulinį karą miestas buvo sugriautas, tačiau netrukus atsistatė ir vėl išaugo (iki 1950 m. buvo valsčiaus centras). 1919 ir 1924 m. Kybartams suteiktos miesto teisės ir privilegijos. Ėmė steigtis mažos įmonėlės. 1919 m. „Žiburio“ draugija įkūrė vidurinę mokyklą (vėliau išaugusią į gimnaziją). Veikė lietuvių, vokiečių, žydų mokyklos, liaudies universitetai, bankai.
Mieste stovi Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia (pastatyta 1928 m., projekto autorius Vytautas Landsbergis-Žemkalnis), Kybartų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė (nuo 1870 m.), Kybartų Naujoji apaštalų bažnyčia kuri atstatyta 1991 metais, Kybartų jungtinė metodistų bažnyčia, paminklas Sūduvos krašto knygnešiams (2006 m.). Veikia globos namai, gimnazija, progimnazija, paštas ir kt.
1977 m. pastatytas biustas garsiam tapytojui, gimusiam ir augusiam Kybartuose, Isaakui Levitanui. Kybartuose gimė ir augo smuikininkas, kompozitorius, Varšuvos konservatorijos įkūrėjas Emilis Mlinarskis.
Miestą puošia ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas (287 m.). Nuo jo atsiveria panorama į Lietuvos- Rusijos pasienį, muitinę, Kaliningrado sritį. Taip pat gerai matosi pirmoji Lietuvoje elektrinė, kuri 1865 m. čia pradėjo veikti. Ji iš pradžių aptarnavo tik vandens siurblinę ir šalia esančius kelis gamybinius statinius, o vėliau atskirą elektros liniją nutiesė ir į geležinkelio stoties rūmus.
Kybartai – tai senosios (Virbalio) ir šių laikų muitinės miestas. Pėsčiomis pasivaikščiojimas po istorinį Kybartų miestą teikia daug malonumo. Lankomės muitinėje, prie prieškarinės Lietuvos respublikos muitinės pastato. Pabuvosime prie namo kuriame 1975-1983 m. gyveno Kybartų klebonas, o nuo 1996m. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 1978 m. drauge su kitais keturiais kunigais įsteigęs Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, kuris leido Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. 1983-1988 m. kalėjęs sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas pusei metų į Sibirą.
Būsime prie pastato kuriame 1940 m. birželio 15 d. paskutinį kartą, prieš pasitraukdamas iš Lietuvos, vakarieniavo Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona. Aplankysime paminklą kuris atžymi jo pasitraukimo vietą iš Lietuvos į Vokietiją.
Miesto parke pagerbsime Kybartuose gimusius ir augusius dailininką Isaką Levitaną, taip pat kompozitorių, smuikininką – Varšuvos konservatorijos įkūrėją, Lietuvos dainininkės Beatričės Grincevičiūtės globėją ir mokytoją Emilį Mlinarskį ir kt. Apžvelgsime Kybartuose esančias tris bažnyčias ir cerkvę. Dvejose iš jų – Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje ir Aleksandro Neviškio vardo cerkvėje pabūsime viduje. Matysime 1865 metais statytą elektrinės pastatą, lankysimės šiuolaikinėje geležinkelio stotyje. Matysime senovinį vandentiekio bokštą ir kt. Geležinkelio stotis dalinai atstatyta, vietoje didžiausios senojoje Vakarų Rusijos geležinkelio stoties. Pasivaikščiojimo pabaigoje nusileisime į Kybartų miesto požemį, kurį projektavo Prancūzų inžinieriai, pastatė Vokiečiai, o finansavo statybas carinė Rusija 1863 metais. 2017 m. Kybartų bendruomenė šį 104 m. ilgio ir 14 m. pločio požemį atnaujino. Tai požemis kuriame būtina pabuvoti.

Maršrutą paruošė Kybartų bendruomenė

 

Mašrutas ir vietos mašrute

(Visited 22 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window