Dvarai

by

Karalių dvaras

Karalių dvaras kitados buvo įsikūręs  karaliaus žemėje – tenutoje, dar XVIII a. priklausė Vilkaviškio klebonijai. Klebonija iš to turėjo...

Dvarai

by

Skliausčių dvaras

Visai netoli Šešupės, du kilometrai į rytus nuo Grigaičių miško , iki 8-tojo dešimtmečio pradžios dar stovėjo Skliausčių dvaro pastatai. Medinis,...

by

Bajorų dvaras

1821 m. dokumente įrašytas dvaro savininkas vokietis M. Šneideris. Taip pat pažymėta, kad dvaro laukuose tuo laikotarpiu buvo kasamos naudingos...

Dvarai

by

Skomskavolės dvaras (palivarkas)

Sūdavos kaime, apie 400 metrų nuo Šešupės, prieš pat Žemės reformą (1922) stovėjo Skomskavolės palivarkas su 41 ha žemės. Palivarkas dar buvo...

Dvarai

by

Karalkrėslio dvaras

Karalkrėslio dvaro pavadinimas byloja, kad dvare galėjo stovėti neeilinis krėslas. Deja, seniai nėra ne tik krėslo, bet ir dvaro rūmų. Karalkrėslio...

by

Šapalų dvaras

Dvaras buvo ant Šešupės kranto, prie kelio Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis, 1 km iki Slabadų. Paskutiniuoju dvaro savininku buvo Marcelijus Gugis...

by

Karklinių dvaras

Kadaise Karklinių dvaras buvo didžiausias Keturvalakių valsčiaus dvarų, po Valavičių dvaro, buvo Karklinių majoratas. 1918 m. majoratai buvo paskelbti...

by

Šiaudiniškių dvaras

Vietovė minima ir pirmaisiais kryžiuočių invazijos metais. Manoma, kad čia, būsimo dvaro teritorijoje, 1380 m. gegužės 31 d. tarp LDK kunigaikščio...

Dvarai

by

Pajevonio dvaras

1837 m. gruodžio 14 d. Rusijos caro Nikolajaus I įsaku Pajevonio dvaras buvo pertvarkytas į majoratą, t. y. dvarą, kuris paveldėjimo keliu atiteksiantis...

by

Šikšnių dvaras

Dvaras stovėjo prie kelio Kybartai – Kudirkos Naumiestis, netoli nuo rodyklės, nukreipiančios į Šiaudiniškius. 1784 m. duomenimis, Šikšnių dvaras...

Close Search Window
Uždaryti