Juozas Bielskus gimė 1961 m. spalio 24 d. Vilkaviškio raj. Keturvalakių sen. Geisteriškių km. Keturvalakių mokykloje baigė 8 klases. Mokėsi 1977 – 1980 m. Kapsuko 51-oje profesinėje technikos mokykloje (dabar Marijampolės profesinio rengimo centras) įgydamas staliaus specialybę. Tėvas Vincas dirbo kolūkyje staliumi. Juozas stebėdavo ir savo akimis negalėdavo patikėti, kaip tėvui pavyksta pagaminti tokius nuostabius darbelius. Pats stengdavosi jam padėti, pasimokinti šio puikaus amato. Kadangi buvo gabus, kūrybingas, turintis akivaizdų talentą ir amatą apvertęs hobiu, Juozas staliaus įrankius rankose laiko iki šių dienų.
Miniatiūrinius pastatus pradėjo daryti nuo 2014 m., kai apsigyveno Didvyžių socialinės globos namuose. Turėdamas daug laisvo laiko pradėjo meistrauti savo malonumui – kurti statinius. Pagrindinė ,,statybinė‘‘ medžiaga kartonas, fanera, medis, antrinės žaliavos. Sukurti tokį darbelį kartais prireikia ne vieno mėnesio, tačiau ši veikla jam – ir meditacija, ir pabėgimas nuo liūdnų minčių. Dirbdamas užsimiršta ir galvoja, kaip išradingiau, gražiau padaryti savo kūrinį. Sukurtas darbelis Juozui leidžia pasijusti visaverčiu, savarankišku, įgauti daugiau gyvenimiškos patirties, nes menas tikrai gali gydyti, gali teikti dvasinę, kūrybinę būseną, kuri yra ryšio tarp žmonių, supratimo, vertinimo, tolerancijos, pažinimo esmė.
Juozas, pažvelgęs į savo kūrinius, juokiasi ir sako, kad niekada nebūtų pagalvojęs, kad kurs tokius darbelius, bet nuo savo gabumų niekur nepabėgsime… „Už postūmį į meną turbūt turėčiau būti dėkingas savo tėvui Vincui“ – sako Juozas.
Juozas Bielskus savo miniatiūrinių pastatų parodą yra eksponavęs Klausučių seniūnijoje ir Vilkaviškio Viešojoje Bibliotekoje.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window