Senas miestelis Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Pilviškių seniūnijos pakraštyje, 10 km į šiaurės rytus nuo Vilkaviškio, 6 km į vakarus nuo Pilviškių, prie kelių  5118  Slabadai–Sūdava–Opšrūtai  ir  5111  Vilkaviškis–Alksnėnai  sankryžos, apie 1,5 km nuo Kauno-Kybartai geležinkelio linijos.  Rašytiniuose šaltiniuose Alksnėnų kaimo pavadinimas minimas nuo 1678 metų. 1744 m. bažnytiniais duomenimis, Alksnėnų kaimas priklausė Vilkaviškio parapijai.  Alksnėnai vardą buvo  gavę nuo Alksnės upelio (8 km ilgio), kuris tekėjo pro Alksnėnų kaimelį ir ties Jurkšų kaimu įtekėjo į Šešupę. Dabar upelis jau paverstas tiesiu melioracijos grioviu.

Alksnės alkūnėje buvo nedidelis dvaras (300 margų), majoratas. Pagal 1919 m. žemės reformos įstatymą Alksnėnų dvaro žemė buvo išdalyta naujakuriams, o 9 hektarai skirti Alksnėnų parapijai.  Į pietus nuo dvaro, dvaro lauke, ant šiaurinio Alksnės kranto, 1867 m. pastatyta medinė koplyčia. Kai 1921 m. įsisteigė Alksnėnų parapija, koplyčia 1925 m. buvo padidinta ir tapo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Ši bažnyčia bene labiausiai išsiskiria santūria architektūrine forma, puošniais mediniais altoriais, liaudiškais Nukryžiuotojo ir šventųjų drožiniais, sukurtais XVIII ir XIX a. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia garsėja žmonių stebuklinga laikoma Dievo Motinos statula su vainiku ant galvos. Kas ir kada statulą sukūrė, tikrų žinių nėra. Šventoriuje nuo seniausių laikų įruoštos kapinės.

Iš Alksnėnų parapijos yra kilęs tikėjimo kankinys kunigas Justinas Dabrila.  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1928 m. birželio 17 d. aukojo pirmąsias Šv. Mišias. 1941 m. birželio 22 d. sovietų  žiauriai nukankintas Budavonės miške, palaidotas Alksnėnų bažnyčios šventoriuje. 

Dar caro laikais pastatyta Alksnėnų geležinkelio stotis. Alksnėnų pradinė mokykla veikė nuo 1780 m, 1949 – 1960 buvo Alksnėnų septynmetė. Apie 1960 m. Alksnėnuose pastatytas naujas dviaukštis mokyklos pastatas, o senasis dvaro pastatas nugriautas.  1960 – 1975 buvo aštuonmetė mokykla, paskutiniais gyvavimo metais dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo mokykla sumenko ir buvo vadinama Sūduvos vidurinės mokyklos Alksnėnų skyriumi.  Tarpukario metais buvo Alksnėnų seniūnija, o  1963 – 1977 jau Alksnėnų apylinkė. Alksnėnai turėjo net savo  aerodromą. Šalia Našiškių ir Smilgių kaimų buvo sutrombuotas gero kilometro ilgio takas, kuriuo leisdavosi ir kildavo sovietiniai naikintuvai. 1944 m. Alksnėnų kaimo gyventojų Kosto Skelčio ir ir Juozo Kaškausko sodybose buvo pafrontės karo ligoninė. 1948 m. pavasarį Alksnėnuose įsteigti biblioteka ir klubas – skaitykla.

Apie 2008 m. susikūrė Alksnėnų bendruomenė, gavusi lėšų, suremontavo seną, apleistą pastatą, buvusį klebonijos tvartą, vėliau mechanines dirbtuves, jame įsirengė jaukų susibūrimų centrą. Pradėjo veikti ir Alksnėnų seniūnaitija. 2019 m.  žolinės šventės išvakarėse Alksnėnų miestelio centre iškilo grakšti, išraiškinga Dievo Motinos Marijos skulptūra. Idėja paminklu paženklinti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-etį ir artėjantį Alksnėnų parapijos įsteigimo šimtmetį ( 1921- 2021 m.) prieš kurį laiką kilo tuometinei Alksnėnų kaimo bendruomenės pirmininkei Reginai Petkevičienei. Skulptorius, scenografas, mažosios plastikos meistras Danielius Sodeika  skulptūroje išraiškingame judesyje įprasmino Alksnėnų bažnyčios titulo – Marijos dangun ėmimo –  išlakią formą. Iš bronzos ją išliejo iš Vilkaviškio kilęs meistras Žilvinas Pabrinkis. Skulptūros kūrimo ir statymo išlaidas parėmė Alksnėnų krašto ūkininkai (K. Venckus, S. Žilinskas, T. Almonaitis ir kt.).

Šaltiniai:

 1. Anskaitis, Antanas. Monografija apie Pilviškių kraštą / Antanas Anskaitis. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, bal. 16, p. 3.
 2.  Gintneris, Antanas. Nauja parapija, Alksnėnai / Šešupės Aidelis. – Rubrika: Lietuvos žinios. Iš katalikų gyvenimo // Tėvynės sargas. – 1922, rugpj. 5 (Nr. 31), p. 330.
 3. Jonkienė, Milda. Alksnėnų bažnyčia atnaujinta vietos ūkininko lėšomis / Milda Jonkienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2017, rugs. 26, p. 12.
 4. Jonkienė, Milda. Alksnėnų bažnyčia atnaujinta vietos ūkininko lėšomis / Milda Jonkienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2017, rugs. 30 – spal. 6 (Nr. 39), p. 4.
 5. Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai / paruošė Bronius Kviklys. – Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1964-1968. – 4 t.: iliustr., žml. T. 3. – 1966. – 719 p.. – R-klė: p. 710-712
 6. Miestelį „maitina“ geležinkelis ir stambūs ūkiai. – Rubrika: Seniūnijų portretai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, rugs. 4, p. 8.
 7. Nenėnienė, Birutė. Alksnėnai pasipuošė Marijos skulptūra / Birutė Nenėnienė; autorės nuotr.. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, rugpj. 27, p. 4.
 8.  Nenėnienė, Birutė. Geradarių lėšomis tvarkomi bažnyčių šventoriai / Birutė Nenėnienė; autorės nuotr.. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, rugs. 28, p. 2, 12.
 9. Pilviškiai/ [vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus]; [kartografė Aira Dubikaltienė]. – Vilnius: Versmė, 2020 (Vilnius: Standart Impress). – 1190, [2] p.: iliustr., faks., portr., žml.; 27 cm. – (Lietuvos valsčiai, ISSN 1822-489; kn. 41)
 10. Stankevičienė, Regimanta. Alksnėnų bažnyčia: skulptūra „Švč. Mergelė Marija su vaikeliu” (Alksnėnų Madona): Senojo altoriaus fragmentai ir skulptūros; Alksninės bažnyčia: Didysis altorius: Du altoriai: Paveikslas „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija”: Paveikslas „Paskutinė vakarienė”; Alvito bažnyčia: Paveikslas „Loreto Švč. Mergelė Marija” su aptaisais; Gižų bažnyčia: Paveikslas „Šv. Juozapas”; Gražiškių bažnyčia: Paveikslas „Švč. Mergelė Marija Maloningoji” su aptaisais: Dvi žvakidės; Keturvalakių bažnyčia: Švč. Mergelė Marija su vaikeliu” su aptaisais: Juozapas Šipaila: Procesijų altorėlis; Kybartų bažnyčia: Monstrancija; Paežerių kapinės: Valaičių šeimos antkapinis paminklas; Pajevonių bažnyčia: Mišiolo viršelis: Katafalko kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra; Virbalio kapinės: Marės Vabalienės antkapinis paminklas; Vladislovo Dževicko antkapinis paminklas; Vištyčio bažnyčia: Kielikas: Procesijų altorėlis (I): Procesijų altorėlis (II); Žaliosios bažnyčia: Monstrancija/ Regimanta Stankevičienė. – Iliustr. // Lietuvos sakralinės dailės katalogas / [redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius: Gervelė, 1996-. – P. 25-40, 46-59, 63-67, 103-104, 131-133, 145-147, 160-164, 170-171, 173-174, 186-188, 200-202, 218-224, 261-264, 277-285, 290-292.
 11. Stankevičienė, Regimanta. Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia/ Regimanta Stankevičienė // Katalikų pasaulis. – ISSN 0235-8050. – 1996, Nr. 3, III viršelis.
 12. Tirvaitė, Agnė. Neįkainojamas Dievo gerumas / Agnė Tirvaitė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2007, spal. 19, priedas „Sidabrinė gija”, p. 1-2.
 13.  Totoraitis, Jonas.  Sūduvos Suvalkijos istorija / Jonas Totoraitis. – Marijampolė: A. Reinikio firma „Piko valanda”, 2003. – 728 p. 
 14. Žalnierukynaitė, Kristina. Įsirengdama aliejinę moteris galvojo apie šeimos sveikatą / Kristina Žalnierukynaitė; autorės nuotr. – Iliustr.. – Rubrika: Tradicinis verslas // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2018, gruod.18, p. 3.
 15. Alksnėnai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Alksn%C4%97nai_(Vilkavi%C5%A1kis)
 16. Alksnėnai. Prieiga internete https://lietuvai.lt/wiki/Alksn%C4%97nai_(Vilkavi%C5%A1kis)
 17. Alksnėnų parapija.Prieiga internete http://www.alksnenuparapija.lt/Apie-parapij/
(Visited 103 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window