Stiprią Vilkaviškio miesto pramoninę veiklą mena pastatų kompleksas, esantis Vytauto g. 18, 20. Tai buvę žemės ūkio kooperatyvas „Žiedas“ prekybiniai pastatai. 1919 m. Vilkaviškyje veikė batų, galanterijos, maisto prekių, dviračių parduotuvės bei alinė su arbatine. Šiandien čia veikia įvairios maisto, namų ūkio ir kt. parduotuvės, grožio salonai. Išlikę raudonų plytų gyvenamieji namai ir jų autentiški XIX a. pab.—XX a. pr. tūriai, iš dalies ir fasadai su puošybos detalėmis. Dauguma jų yra pakitę dėl socialinių ar ekonominių veiksnių.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt
  2. Sabaliauskienė, E. Prisiminimų takais po senąjį Vilkaviškį// Santaka. 2016, geg. 14, p. 4, 6.
  3. Sabaliauskienė, E. Prisiminimų takais po senąjį Vilkaviškį. 2016. Prieiga internete https://www.santaka.info
  4. Sušinskas, T. Tarpukario vilkaviškiečių verslai, įmonės ir fabrikai. 2021. Prieiga internete https://suduvosgidas.lt/tarpukario-vilkaviskieciu-verslai-imones-ir-fabrikai/
  5. Šalčius, P. 1918 m. birželio 1 d. svarbiausias Lietuvos kooperatyvų atstovų ir kooperacijos veikėjų suvažiavimo uždavinys. Prieiga internete https://lt1918.lt/irasai/1918-m-birzelio-1-d-petras-salcius-svarbiausias-lietuvos-kooperatyvu-atstovu-ir-kooperacijos-veikeju-suvaziavimo-uzdavinys/
  6. Vaitkevičienė, K. „Žiedo” veiklos apžvalga moko išbristi iš krizių. 2010. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=16216

_____

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window